Följ med på digital trygghetsvandring

Illustration som visar person på promenad på en väg omgiven av träd, buskar och ett par gatulampor som lyser upp området.

Fram till den 30 juni inbjuds alla medborgare i Staffanstorps kommun att digitalt via en särskild länk i mobilläge lämna åsikter om trygga och otrygga platser.

Det är kommunstyrelsen som gett stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att fånga in alla medborgares åsikter i ett brett trygghetsarbete.

Oavsett i vilket skede i livet du befinner dig har du rätt att känna dig trygg, säger stadsbyggnadschef Ardiana Demjaha på Staffanstorps kommun.

Individuellt eller grupp

Alla medborgare och företagare i alla åldrar ges nu möjlighet att delta i det trygghetsskapande arbetet genom att på en sida med kartfunktion kunna skriva in var man känner sig som mest trygg eller otrygg. Man kan använda både mobil eller dator och nå sidan via länken här nedan.

Alla, enskilda medborgare, familjer, förskolor, skolor, seniorboenden, träffpunkter och övriga organisationer är inbjudna att sända in sina synpunkter på vilka platser i kommunen som känns trygga eller otrygga.

Man avgör själv hur man lägger upp sin trygghetsvandring, individuellt eller i grupp. Skolorna kanske vill delta under ledning av elevrådet eller klassvis. Förskolorna kan gå ut i sina barngrupper och prata med barnen om var de känner sig trygga eller otrygga och föräldrar kan gå ut med sina barn och diskutera och fylla i formuläret på webbsidan.

Skriv in din åsikt

Det är GIS-ingenjörerna på Geoinfo i Staffanstorps kommun som tagit fram det digitala materialet som är anpassat både för webben och mobilen. I en mobil visas sidan i ett mobilläge.

I kartfunktionen skriver man in sina åsikter om den aktuella platsen. Åsikterna kan gälla till exempel trafik, belysning, skymmande buskage och andra platser som man vill fästa uppmärksamhet på.

När tiden för den digitala trygghetsvandringen är över sammanställs resultatet i en rapport.

Den första delen i den digitala trygghetsvandringen riktar sig till skolorna och har redan påbörjats. Den andra delen vänder sig till allmänheten och pågår fram till den 30 juni, säger Ardiana Demjaha.

Fysisk vandring i höst

Andra steget i vårt trygghetsarbete blir en fysisk trygghetsvandring i höst om pandemin tillåter, i samarbete med polisen och säkerhetsenheten. Den kommer att genomföras i begränsad grupp med rejäla avstånd.

Om fysiska vandringar inte kan genomföras i höst kan medborgarna istället hämta en karta på Medborgarkontoret där de kan markera var de otrygga platserna finns på pappret.

Det känns väldigt bra att kunna erbjuda alla dessa möjligheter som tillsammans breddar vårt trygghetsarbete. Med hjälp av demokrati och delaktighet vill vi skapa en ännu större trygghet i vår kommun och då är det viktigt att alla ges möjlighet att delta, säger stadsbyggnadschef Ardiana Demjaha.

Så här går det till:

Genom att gå ut via en länk i din mobil eller dator nås ett formulär på Staffanstorps kommuns webbsida där invånare och besökare med en kartnål på en karta kan markera de platser de upplever som trygga eller otrygga.

Här kan man även i egen text beskriva hur man upplever platsen.
Det går även att läsa andras kommentarer.

Formuläret sänds in och blir ett ärende som tas upp till utredning och behandling av Stadsbyggnadskontoret.

Här når du kartfunktionen på webben
Här når du en instruktion om hur du genomför din vandring:

Trygghetsvandring Staffanstorps kommun

Text: Ivar Sjögren, Staffanstorps Aktuellt, #3 2021.