Staffanstorp en av landets bästa kommuner att leva i

Flygfoto över Staffanstorps centrum.

Staffanstorps kommun tillhör de tio främsta kommunerna i landet som är bäst att leva i. Enligt tidningen Fokus årliga rankning ”Bäst att leva” är Staffanstorp på plats sex.

Undersökningen bygger på 210 underkategorier i totalt tio huvudkategorier. Staffanstorps kommun får höga poäng i trygghet, socialt och hälsa, äldreomsorg samt arbetsmarknad.

De för oss så viktiga kärnverksamheterna, skola och äldreomsorg visar mycket bra resultat. Efter flera års målmedvetet arbete kan vi konstatera hög nöjdhet bland de som bor på äldreboenden, att andelen behöriga elever är mycket hög, och kommunens ekonomi är urstark. Staffanstorps kommun kommer även att fortsätta med vårt omfattande trygghetsarbete, med bland annat ordningsvakter och kameraövervakning via vår kommunala säkerhetsenhet, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelseordförande Christian Sonesson. Kommunstyrelseordförande Christian Sonesson.

Klättrat 92 placeringar

Staffanstorps kommun har på fyra år gått från placering 98 (2018) till att klättra upp på sjätte plats i hela landet. I Skåne är kommunen tvåa, efter Lomma kommun som rankas i topp i hela landet.

Detta erkännande i en nationell jämförelse stärker oss och ger oss energi i arbetet att bli ännu bättre! Vi som bor och arbetar här vet ju vilken pärla Staffanstorp är, med sina välkomnande livsmiljöer, fina näringslivsklimat, goda skolor och boenden. Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare och chefer som med engagemang och professionalism bidragit till detta positiva resultat, säger Per Almström, kommundirektör Staffanstorps kommun.

Per Almström. Kommundirektör Per Almström.

Så gjordes undersökningen

Fokus har utifrån 365 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar ställt samman hur kommunerna presterar i tolv olika huvudkategorier. Totalt handlar det om 103 820 mätpunkter med statistik från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB) och Kolada (Sveriges kommuner och regioner). Du kan ta del av årets ranking på Fokus hemsida.