Tips i värmen

Baddar panna. Foto: Mikael Wallerstedt/Folkhälsomyndigheten

Vissa grupper i samhället är extra utsatta när det är ihållande värme. Alla kan bli sjuka av värmen men äldre är en extra utsatt grupp precis som kroniskt sjuka, små barn och gravida. I sommar är det viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både ihållande värme och den pågående smittspridningen av covid-19.

För att minska hälsoriskerna i samband med höga temperaturer kan du själv vidta vissa åtgärder:

  • Drick mer än vanligt – vänta inte på att du ska känna dig törstig. Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Ät gärna vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt.
  • Försök ordna en sval miljö. Dra för gardiner, persienner och markiser. Det är viktigt att utnyttja bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt. Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus så länge man håller distans till andra. Undvik fläktar i gemensamma lokaler då de kan sprida smitta.
  • Ta till svalkande åtgärder. En sval dusch är mest effektivt. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
  • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • Förvara läkemedel rätt. Vissa mediciner ska förvaras svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs instruktionerna på förpackningen.

 

Var försiktig så att du inte misstar förhöjd kroppstemperatur (över 37,5 grader) för feber. Om kroppstemperaturen efter 30 minuters vila i en sval miljö och vätskeintag (vatten) är det förmodligen feber. Tecken på värmepåverkan kan förutom förhöjd kroppstemperatur vara förhöjd puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara andra tecken på vätskebrist.

 

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter

Inom kommunens vård och omsorgsverksamheter arbetar vi aktivt för att vårdtagarna ska må bra i värmen, till exempel genom att öka vätskeintaget utan att vänta på törstkänsla, vädra nattetid när det är svalt, dra för gardiner och persienner. Personalen är också extra uppmärksam på om någon visar tecken på att må dåligt av värmen eller annan orsak.

 

För fler tips på hur du bäst hanterar värmen, se Folkhälsomyndighetens film om råd vid värmeböljor:

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats >>

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.