Föräldrautbildning BIFF

Hand i hand; barn och vuxen.

I september planerar vi åter att erbjuda kursen Barn i föräldrars fokus (BIFF) som vänder sig till föräldrar som håller på att separera eller har separerat.

Om utbildningen

BIFF är en kort föräldrautbildning på tre tillfällen som syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om hur barn påverkas av separation och eventuella samarbetssvårigheter.

Målet är att öka din medvetenhet om vad som gynnar ditt barns utveckling och öka tilltron till din egen föräldraförmåga och betydelse. Kursen är kostnadsfri.

Ett individuellt samtal hålls med dig som deltagare inför kursstart.

Information och anmälan

För frågor och anmälan till BIFF, vänligen hör av dig på e-post till biff@staffanstorp.se

Varmt välkommen!