Superbuss på banvallen framtidens lösning

Illustration av superbuss i två våningar.

Tänk dig att stiga om bord på en superbuss mitt i Staffanstorp.
Efter en snabb tur på banvallen med bara ett par stopp rullar du några få minuter senare rakt in i centrala Malmö vid Östervärn. Snabbt, mjukt, bekvämt.

Det låter nästan som fiktion. Men frågan om att inrätta en superbusslinje på den gamla banvallen är ett realistiskt framtidsförslag som Staffanstorps kommun jobbat seriöst med i mer än fyra år.

Ja, detta arbetar vi för i all vår planering, bekräftar plansamordnare Sofia Tjernström på stadsbyggnadsförvaltningen på Staffanstorps kommun.

Dels jobbar vi för sträckningen mot Malmö men vi tittar även på möjligheten till en superbuss från Staffanstorp till Lund som kanske kan komma in på Tetrapak-banan som också är en gammal banvall.

Kommunstyrelsen tog 2016 beslutet ”att i all kommunal planering verka för att en superbusslinje mellan Malmö och Staffanstorp inrättas” samt ”att utreda om en sådan linje i avvaktan på spårbunden trafik kan nyttja befintlig banvall.”

Formuleringen ”i avvaktan på spårbunden trafik” skrevs eftersom frågan om Simrishamnsbanan då fortfarande var aktuell. Nu är det ärendet inte längre prioriterat i den regionala infrastrukturplanen, planeringen har avbrutits och därmed har istället tankarna på superbussen fått ännu högre aktualitet.

En aktuell beskrivning finns med i det förslag till översiktsplan för Staffanstorps kommun för åren 2020-2040 som nu fanns ute på granskning mellan mars och den 14 juni i år.

Inga beslut tagna

Det finns ännu inga beslut och ingen finansiering, men en definierad vision.

Nästa steg för oss är att vi ska börja jobba med de övriga inblandade kommunerna längs banan. Det är där vi befinner oss nu. Vi tjänstepersoner förbereder material så att politiker och höga tjänstemän ska kunna presentera den här idén för sina kollegor i de andra kommunerna, säger Sofia Tjernström.

Ordet superbuss används ibland i olika sammanhang inom planering av kollektivtrafik men är det begrepp som används just nu i Staffanstorp för en snabblinje på banvallen.

Egentligen heter det BRT – bus rapid transport och handlar om ett attraktivt färdmedel med få stopp som är bekvämt och konkurrensmässigt i förhållande till bilen. säger Sofia Tjernström.

Eget körfält

En av framgångsfaktorerna är att superbussarna färdas i ett helt eget körfält hela vägen och inte riskerar att fastna i rusningstrafikens bilköer.

Samtidigt är ett viktigt framtidsmål för all stadsplanering att inte låta biltrafiken öka ytterligare. Boendemiljöerna och de finmaskiga vägnäten inne i städerna kommer i framtiden inte att kunna svälja en fortsatt ökad bilpendling.

Därför ser man på många håll positivt på s k superbussar som genom att använda banvallarna även sparar jordbruksmark.
Dessutom ges även möjlighet till en rad stationer längs vägen, t.ex. vid gamla stationsläget vid Sockerstan, i Vikhem samt även i Nordanå och Kyrkheddinge.

Banvallen ägs av Trafikverket och måste byggas om för att kunna trafikeras av superbussarna.

En fråga som diskuteras är om det behövs ett eller två körfält eller mötessträckor, det finns många varianter, säger Sofia Tjernström. Men hur man än vänder och vrider på det hela så är detta en billigare lösning än att bygga järnväg.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #3 2021.