Nu är det dags för markanvisning av Vikhem V

Flygbild över bostadsområdet Vikhem. På bild syns vita villor, röda tegelradhus och grönområden.

I Staffanstorps nya stadsdel, Vikhem, som snart är färdigbyggd, erbjuds nu mark för nybyggnation i sista etappen, Vikhem V.

Här erbjuds möjlighet att uppföra flerbostadshus och småhusbebyggelse med mycket variation och kvalitéer. I stadsdelen pågår även byggnation av skola, förskola och träningsanläggning. I stadsdelen finns också nyanlagda parker med lekplats, trädplantering och dammar.

Mer information

Välkomna att läsa mer om detta projekt med en spännande framtid som ni kan vara med att utforma! För handlingar och underlag besök vår sida om  markanvisningen till Vikhem V.