En fimp i sanden påverkar väl inte dig?

Flicka på en strand sätter cigarettfimpar i ett sandslott.

Det går snabbt att fimpa i sanden och vända ansiktet mot solen igen. Men en enda fimp påverkar. När någon börjar skräpa ner, följer andra efter. 

Fimpar innehåller plast och mängder av miljöfarliga ämnen. Cigarettfimpen är vårt vanligaste skräp och hamnar ofta i dagvattenbrunnar, följer med ut i havet och sprider miljögifter.

Människor har i allmänhet inte för avsikt att skräpa ner. Det visar Naturvårdverkets rapport ”Beteende bakom nedskräpning” från 2018 (pdf). Ändå slängs varje år en miljard fimpar på gator och stränder i Sverige.

Fimpar som följs av snuskuddar, matförpackningar och plastföremål. Enligt Håll Sverige Rents första nationella mätning av skräp, från juni i förra året, så hamnar omkring 35 miljoner skräpföremål på marken under en vecka. Detta genom direkt nedskräpning, genom att vi tappar skräp eller att skräp blåser i väg. Bland annat påverkas våra nedskräpningsbeteenden av sociala normer och kunskapsbrist.

Kampanj mot nedskräpning

För att öka kunskapen om vad nedskräpning leder till och hur det påverkar naturen, individen och samhället pågår just nu en kampanj i Sysavs ägarkommuner.

För Staffanstorps kommuns del pågår den digitala kampanjen i våra sociala medier och i en fysisk utställningen som är spridd på fyra platser Staffanstorp under juli, augusti och september: Torget, Bråhögsplatsen, Magnoliatorget samt vid Järnvägsgatan/Dalbyvägen.

Den fysiska utställningen visas även i Ystad, Lomma och Kävlinge.

Mer information

Vill du veta mer om hur vi kan minska nedskräpningen? Besök Sysavs hemsida om kampanjen.