Nya regler kring yrkesmässig hygienisk verksamhet

Tatuerare. Foto: Mbragion via Pixabay

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya regler om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Det innebär att verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg blir anmälningspliktiga.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att också omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Läs mer på vår sida om hälsoskydd.