Rörelser på lektionstid ökar prestationerna och minskar konflikter

Elever gympar i klassrum.

Varje vecka, ofta varje dag, genomförs inplanerade rörelsepauser i undervisningen på en rad F6-skolor i Staffanstorps kommun.

Målet är att få skolungdomarna att röra sig mera och minska stillasittandet. Mer rörelse skapar högre fokus på undervisningen och färre konflikter.

Bara 44 procent av alla pojkar och 22 procent av alla flickor i årskurs F till 6 når idag upp till de rekommenderade nivåerna av aktivitet. Det är alarmerande siffror, konstaterar fritidspedagogerna Roger Kristiansson och Mattias Jakobsson på Tottarps skola.

Barn och elever rör sig alldeles för litet idag. Om vi går tillbaka bara 20 år ser vi stora markanta skillnader. Barn tar sig till skolan på andra sätt, många blir skjutsade. Förr gick man och cyklade. Barn har dessutom andra intressen idag, som datorer och TV-spel som delvis konkurrerat ut utelekarna.

Rörelse på lektionstid

Rörelsesatsning i skola är ett projekt i samarbete mellan landets skolor, Riksidrottsförbundet RF och Sisu – Idrottsrörelsens studieförbund.
Pedagogerna på de deltagande skolorna har fått ett antal danslåtar och dansfilmer i sina datorer och kan snabbt sätta upp projektorn och dra igång dansen mitt under lektionen – och sedan återgå till skolarbetet.

Lärarna kan använda detta när som helst. Om de känner att det är litet oroligt i klassrummet kan de bara säga: Res er upp så dansar vi!

Rörelsesatsningen har gett oss en lugnare skolmiljö och färre konflikter. Vi säger inte att det är på grund av detta, men vi är säkra på att dansen bidragit.

Varje dans används i tre veckor, sedan får eleverna lära sig en ny.

Detta är både kul och en viktigt, säger Roger och Mattias. Barn som rör sig presterar bättre i skolan och orkar mera under sin skoldag.

– Barn som rör sig presterar bättre i skolan och orkar mera under en hel skoldag, säger fritidspedagogerna Roger Kristiansson och Mattias Jakobsson introducerade rörelsesatsningen på Tottarps skola.

Utomhus efter skolan

Efter skolan sätter vi upp högtalare på skolgården och kör de låtar och danser som eleverna dansat till under lektionstid tidigare i veckan. När vi kör igång musiken känner de igen låtarna och sätter igång att dansa på skolgården! Det är jätteroligt!

Hundratals svenska skolor deltar i den nationella rörelsesatsningen.

Riksidrottsförbundet har fått i uppdrag av regeringen att dra igång den här satsningen runt om i hela landet och för vår del startade det med en inbjudan till en utbildningsdag för fritidspedagoger på skolorna här omkring.

Medverkande skolor i Staffanstorps kommun är Tottarps skola, Kyrkheddinge skola, Hjärups skola, Uppåkraskolan och Stanstorpsskolan.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #3 2021.

 

Pidde P utppträder på Tottarps skolas skolgård. Det var stora förväntningar före besöket av den populäre ungdomsartisten Pidde P, på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Sisubesök, på ett antal skolor i Staffanstorp där han dansade med eleverna på skolgårdarna. Här ser vi honom ”in action” med eleverna på Tottarps skola.