Välkommen ut och sitt!

Orangea stolar har ställts på grönytor i Sockerbruksparken.

I sommar kan medborgarna i Staffanstorp söka upp skuggan i Sockerbruksparken och stanna till en stund under träden på en av de nya tillfälliga sittplatserna som erbjuds!

I ett experiment som är en del i att uppmärksamma Sockerstans utveckling och möjliggöra användning av närmiljöerna medan utvecklingen pågår genomför stadsbyggnadskontoret på Staffanstorps kommun projektet ”kom ut och sitt!”.

I pandemins spår är det extra viktigt att möjliggöra för mötesplatser utomhus. På några utvalda platser kommer det således finnas stolar och bord så att du kan gå ut och ta en kopp kaffe, svalka dig eller bara ta en liten paus. Inspirationen hämtas från Helsingborgs ”flytta stolen efter solen” och de klassiska gröna stolarna som sedan början av 1900-talet prytt Paris parker. Det ska bli väldigt spännande att se hur det används, säger planarkitekt Susanna Falck.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen skulle gärna vilja att du dokumenterar användningen genom #sockerstan #komutochsitt #staffanstorpskommun. Trevlig sommar och välkommen ut och sitt!

 

Tre gröna stolar på plats vid Sockerbruksparken. Välkommen ut och sitt! Foto Susanna Falck