Årlig trygghetsmätning skickas ut

Bild på polisemblem. Foto: Ulrika Vendelbo

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Staffanstorps kommun årligen en trygghetsmätning. Nu skickas årets trygghetsundersökning ut till kommuninvånare.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställs ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Hur ser du på eventuella problem i ditt bostadsområde? Har du varit utsatt för brott under det senaste året? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Så går det till

I år får 73 800 kommuninvånare från 58 kommuner i Skåne och södra Sverige en undersökning hem i brevlådan. Omkring 900 slumpvis utvalda i åldersgruppen 16-85 år från Staffanstorps kommun kommer att få en enkät.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.