Nu skickas årets medborgarundersökning ut

En person står på en kulle och blickar ut mot horisonten. På bild står texten "Är du utvald?"

Nu är det dags för Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Staffanstorp är en av 161 svenska kommuner som deltar.

I dagarna får cirka 210 000 personer runt om i landet en enkät i brevlådan. Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

I Staffanstorps kommun kommer cirka 1 200 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 18-84 år få möjligheten att besvara på frågor som bland annat handlar om hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. 

Hur går det till?

Statistiska centralbyrån, SCB, gör varje år sin medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna tycker om sin kommun.

I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkät eller på webben. Resultaten av höstens undersökning kommer finnas i SCB:s statistikdatabas från den 18 december. Vill du har mer information besök SCB:s webbplats om medborgarundersökningen 

Så blev resultat förra året

Du kan del av resultat från 2020 och tidigare år på vår sida om Medborgarundersökning.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.