Lärarassistenten ska stärka lärande och trygghet

I ett led att avlasta lärarna i skolan satsar nu Staffanstorps kommun på lärarassistenter. Målet är att alla de kommunala grundskolorna kommer att ha lärarassistenter på plats under nästa år.

Läs mer

Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB från den 6 september och fem veckor fram utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps ytterområden.

Läs mer