Lärarassistenten ska stärka lärande och trygghet

Elev arbetar vid en dator.

I ett led att avlasta lärarna i skolan satsar nu Staffanstorps kommun på lärarassistenter. Målet är att alla de kommunala grundskolorna kommer att ha lärarassistenter på plats under nästa år.

Lärare är en utsatt grupp med en ansträngd arbetsmiljö. Lärarassistenterna ska avlasta lärarna så att de kan fokusera på utbildning, vilket stärker både arbetsmiljön och nivån i skolan, säger Åsa Ekstrand, utbildningsnämndens ordförande i Staffanstorps kommun.

Lärarassistenten kommer fungera som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet, bland annat som rastvakt, elevstöd, föräldrakontakt och samverkan med elevhälsan och personal.

Med fler vuxna i skolan kommer även tryggheten att öka. Konflikter kan snabbt lösas, där lärarassistenten kan sköta detta arbete och låta läraren fokusera på kärnuppdraget – att utbilda våra barn. I och med att läraren kan göra detta ser vi på sikt att denna satsning även kan ge ett bättre resultat bland eleverna, säger Krister Åkesson, utbildningschef i Staffanstorps kommun.

Redan under hösten har ett par skolor i Staffanstorps kommun tillsatt tjänster som lärarassistent. Totalt sexton tjänster kommer att tillsättas under 2021 och 2022 och beräknas kosta omkring sju miljoner kronor.

Lärare ska få vara just lärare. Därför gör vi denna stora satsning för att minska stressnivån och öka kvaliteten i skolan, säger Åsa Ekstrand.