Dags att ta reda på vad Staffanstorpsborna tycker

Tumme upp och tumme ner, illustration.

Under september och oktober kommer du som varit i kontakt med kommunens individ- och familjeomsorg ha möjlighet att delta i en nationell brukarundersökning. 

Undersökningen innebär att kommuninvånare som träffar en handläggare på individ- och familjeomsorgen ges möjlighet att svara på en enkät om hur kontakten med oss upplevs. Du väljer själv om du vill svara på enkäten, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.