30 års arbete har lyft Höje å

Höje å som rinner genom ett jordbrukslandskap.

För 30 år sedan påbörjades arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Höje å. Tack vare det unika naturvårdsprojektet finns nu ett rikare djurliv och en behagligare plats för människor att vistas på.

Våtmarker behövs för att rena vattnet, men människans påverkan på Höje å och dess omgivningar hade minskat vattendragen till hälften och 90 procent av våtmarkerna hade dikats ut och torrlagts. Följden blev övergödning och en kraftig minskning av djurarter i området.

Ville vända utvecklingen

Kommunerna i Staffanstorp, Lund och Lomma fattade då ett gemensamt beslut om att vända den negativa utvecklingen. I dag driver Höje å vattenråd arbetet, och resultatet är mer än 80 våtmarker och en bättre vattenkvalitet i Höje å.

Denna film visar det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan. Insatserna gör stor skillnad för människor och djur i området.