Staffanstorps kommun – ledande i robusthet i Skåne

Staffanstorps kommunvapen

Regionernas kamp – en årlig undersökning från WSP av sårbarhet och robusthet i Sveriges kommuner – placerar Staffanstorps kommun på en delad tredje plats i den nationella rankingen och på första plats i Skåne.

”Regionernas kamp”-rankingen bekräftar Staffanstorps starka attraktionskraft på investeringar, företagande och kompetenser – en attraktionskraft som noterats i bland annat München och Seattle. Detta glädjande resultat ger oss ytterligare kraft att utveckla vår samverkan med näringslivet och andra viktiga samhällsaktörer för företagarnas och kommuninvånarnas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

I undersökningen utvärderas kommunernas förutsättningar för exempelvis regional tillväxt, demografisk situation, näringslivsstruktur, branschbredd, skolresultat och utbildningsnivåer.

Samspelet mellan investeringar i företagande och utbildningssektor, en god infrastruktur och ett attraktivt företagsklimat är viktiga delkomponenter i främjandet av den regionala tillväxten och därmed en långsiktigt stabil utveckling ekonomiskt och socialt.

Staffanstorps kommuns goda förmåga att stå emot påfrestningar i samhället har också bevisats under coronapandemin, vilket även uppmärksammats i en studie från Uppsala universitet.

Resultaten i denna ranking tillsammans med topplaceringarna i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och tidningen Fokus ranking ”Bäst att leva” är tydliga kvitton på Staffanstorps kommuns många styrkor. Vi går nu vidare med förstärkta satsningar på service och effektivitet i kommunens tjänsteproduktion och myndighetsutövning, säger Per Almström. kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Undersökningen görs årligen av WSP, som är ett analys- och teknikkonsultföretag. På deras hemsida kan du läsa mer om Regionernas kamp och utvecklingen i Sveriges kommuner.