Staffanstorps coronastrategi bäst bland kommunerna

Bild på coronavirus (covid-19).

Staffanstorps kommun utmärker sig som handlingskraftig i sin coronastrategi. Det visar en studie från Uppsala universitet. Studien fokuserar bland annat på hur man lyckades nå isolerade kommuninvånare med mat och andra förnödenheter i ett tidigt skede. 

Undersökningen visar att Staffanstorp var överlägset bäst i jämförelse med 102 andra kommuner på att samordna insatser riktade till utsatta medborgare i karantän.

Staffanstorp agerade snabbt för att stötta sina kommuninvånare, säger Alireza Asgari, som undersökt kommunernas agerande under pandemin i en masteruppsats.

Jag såg att samhället hade brister i logistiken för ett stort antal människor som inte var i behov av äldreomsorg, men som trots det var beroende av hjälp. När pandemin slog till så var de som var över 70 år mest utsatta för att drabbas hårt av viruset. Många av dessa kommuninvånare klarade sig själva i vardagen. Men i en viruspandemi skulle de vara sårbara för smittan om de fortsatte att utföra alla sina vanliga sysslor, exempelvis matinköp och liknande. Där försökte vi snabbt bygga upp en frivilligorganisation för att täppa till dessa potentiella hot, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

I rapporten sticker Staffanstorp ut som en kommun där kommunledningen snabbt tog tag i situationen och organiserade hjälpen till de behövande.

Vi hade en god beredskap. Christian Sonesson var snabb med att agera och jag var snabb med att agera för tjänstemännens del. Att det gick så bra är mångas förtjänst. Jag vill särskilt lyfta fram omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten som gjorde ett fantastiskt jobb under den här tiden, säger Per Almström, kommundirektör.

Kommunen kontaktade Frivilliga resursgruppen och byggde en volontärorganisation kring dem. Personer i riskgrupp kunde ringa och få hjälp med matinköp. Tre anställda från den öppna verksamheten, som då var stängd på grund av pandemin, ställdes till förfogande för att samordna insatserna. Sedan gick frivilliga och handlade och levererade maten.

Vi tyckte att detta var så viktigt att det blev ett inslag i vardagen. Hur skulle de annars få mat? Man tog beslutet att vi ska hjälpa dem så mycket vi kan, säger Paulina Hallgren, tillförordnad förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Staffanstorp tog hjälp av civilsamhället, men de lade inte över ansvaret på någon annan som många andra kommuner, säger Alireza Asgari.