Så här arbetar vi…

Vi arbetar medvetet med barnens självkänsla- Du duger för det du är, inte för det du gör. Detta betyder att vi gör extra mycket för en rolig och väl genomtänkt verksamhet som möter varje barn på dess egen nivå.

Läs mer