Pedagog Staffanstorp

Linda Örtman och Camilla Rehov är förstelärare på Anneroskolan, och har givit eleverna väglett stöd i sitt skrivande av faktatexter enligt Adrienne Gears modell. Ta del av deras fantastiska arbete med att utveckla elevernas språk och skrivande.

Läs mer

Glad påsk önskar Anneroskolan!

Lite pyssel av våra lärare på en ”workshop med våra slöjdlärare”

Läs mer