Skolkurator

Vi vill säkerställa att alla elever ska ha en fungerande skolmiljö, må bra och utvecklas väl, därför har varje skola en socionom kopplad till sig. För att uppnå målet samarbetar jag med skolpersonal, vårdnadshavare, övriga socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och Resurscentrum bland andra.
Mitt rum hittar ni till höger i byggnad 6, intill skolsköterskans mottagning och jag kan nås på 046-2871784 eller via mail linn.ostergaard@staffanstorp.se.

Förälder
Om du känner oro för ditt barn, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan är du välkommen att ta direkt kontakt med mig.

Du som elev
Vi kommer att ses på skolan och säkert prata på rasten eller i matsalen men skulle du vilja prata mer får du be att en förälder tar kontakt med mig. Samtal brukar handla om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet och att man är ledsen eller rädd av olika anledningar. Det finns ingenting som är rätt eller fel att prata om med mig!
Du som skolpersonal och elevhälsoteamsarbete
Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektorerna, specialpedagoger, psykolog samt skolsköterska. Teamet träffas en gång i veckan på måndagar. Elevhälsoteamet ansvarar för övergripande elevhälsorutiner där jag som socionom bidrar med psykosocial kompetens.
Vi kan diskutera elev (vid samtycke från vårdnadshavare)/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Konsultation kan bokas i frågor som rör det sociala och rådgivning kan ges vid anmälan till socialtjänsten.
Förebyggande
När det gäller det förebyggande sociala arbetet är jag ute i de olika verksamheterna och i olika skolsammanhang; i klassrum, på skolgården, i matsalen med mera.
Tystnadsplikt
Det betyder att det som du berättar för mig får jag inte föra vidare.
Anmälningsskyldighet
Anmälningsskyldigheten finns inskriven i socialtjänstlagen 14 kap § 1. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Hoppa till navigering