Socionom

Socionom i skolan är  Marie Norlin 046-251583

Mitt kontor hittar ni till höger i byggnad 6, intill skolsköterskans mottagning.

Jag har telefontid kl 9 – 12 svarar jag inte så spela in ett meddelande så återkommer jag.

Jag heter Marie Norlin och är socionom på Anneroskolan. I mina arbetsuppgifter ingår att hjälpa elever med till exempel konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem. Jag finns här om du som barn behöver någon vuxen att prata med, en som har tid att lyssna på dig. Du som barn kan prata med mig om exempelvis kompisrelationer, familj, mobbing eller om du känner dig ensam och ledsen.

Förälder

Om du känner oro för ditt barn, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan. Jag hjälper gärna till oberoende av vilken avdelning ditt barn tillhör. Det går bra att som förälder vända sig direkt till mig.

Samtal

Samtal är min främsta arbetsmetod, enskilt eller tillsammans med föräldrar. Om samtal önskas kontinuerligt/schemalagt sker detta i samråd med vårdnadshavare. Samtalen kan ha olika karaktär, t.ex. stärkande, stöd eller krissamtal.

Elevteam

Jag ingår i skolans elevteam tillsammans med rektorerna, specialpedagoger samt skolsköterska. Teamet träffas en gång i veckan på fredagar. Elevteamet ansvarar för övergripande elevvårdsrutiner där jag som socionom bidrar med psykosocial kompetens.

Kamratstödjarna

Jag deltar och är drivande i skolans kamratstödjargrupp. Kamratstödjarna träffas varannan vecka för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av situationen på skolan.

Skolans målsättning är att:

  • ingen ska utsättas för kränkande behandling.
  • alla elever och vuxna ska känna att de blir respekterade av såväl elever som vuxna.
  • alla elever och vuxna ska känna sig trygga i skolan.

Konflikter

Jag bistår pedagogerna i konflikthantering där eleverna bl.a. tränas i att uttrycka känslor och åsikter som hjälper dem att finna lösningar på hur man är mot varandra i olika sammanhang. I detta ingår även SET undervisning.

Förebyggande

När det gäller det förebyggande sociala arbetet är jag ofta ute i de olika verksamheterna och i olika skolsammanhang; i klassrum, fritids, på skolgården, i matsalen, på temadagar, utflykter med mera. Jag sitter mittemot expeditionen på skolan, bredvid skolsysterns rum.

Anmälningsplikt

Jag har samma anmälningsskyldighet som åligger all personal inom skolan (enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ ). Detta innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan medföra att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 characters available