Vårplantering

Klassen, 1 hav, har under klassråd önskat att de skulle få plantera mer. Vi tog därför ett arbetspass ute på skolgården och  luckrade jorden, tog bort ogräs, skapa några nya blomrabatter och planterade! Nu […]

Läs mer

Gamla testamentets berättelser

I f-1 har man arbetat med gamla testamentets berättelser och bl a skapat filmer. Här är f-1 sols berättelser: Här är f-1 havs berättelser: http://www.youtube.com/watch?v=oBZj8JOykP0

Läs mer