6:orna: Välkomna på Drop-in café!

Ni som har barn i år 6 är välkomna på drop-in café måndagen den 18 maj mellan kl. 15.00-16.30 i 6:ornas paviljong.

Ni får då tillsammans med ert barn titta igenom resultatet för alla delarna i nationella proven (sv, ma, eng) samt tala med oss lärare.

Läs mer