Generationsschack

Några schackkunniga pojkar från 2:ans klubb besökte Medelpunkten. Där mötte de svårslagna Arne, 85 år samt Robert, 86 år.  

Läs mer