Rektor & biträdande rektor

Rektor Anneroskolan                              

Cia Dufwa 046-251255

Biträdande rektor F-3

Cecilia Abelson 046-287 18 40

Biträdande rektor 4-6

Therese Tjellqvist 046-28 71 839

Ledningsfilosofi

Vi vill utveckla verksamheten i riktning mot styrdokumenten.

Vi vill öka intresset för pedagogiska frågor.

Vi vill lyssna, stödja och uppmuntra personalen i arbetet med barn och elever.

Vi vill åstadkomma ett öppet arbetsklimat där det visas respekt och förtroende.

Vi vill ge utrymme för utveckling, individuellt samt i grupp.

Vi vill stimulera till en god arbetsmiljö samt skapa trivsel.

Vi vill utveckla teamtanken och ta tillvara på allas kompetenser.

Skolan satsar på följande:

  • SET – Social emotionell träning
  • Barns språkliga utveckling – Läsprojekt
  • Individuella utvecklingsplaner – Helhetssyn på barnet.
  • Fortsätta med att utveckla vårt bibliotek och vårt arbete med digitalisering
  • Alla barn är allas barn!

 

Hoppa till navigering