Den lilla skolan med de stora möjligheterna!

penna och linjal

Anneroskolan ska vara en plats:

 • Där man känner sig välkommen och trygg.
 • Där man har mod att vara den man är, där man blir accepterad och där olikheter är en tillgång.
 • Där man vågar berätta, där någon lyssnar och där man blir sedd.
 • Där engagemang och möjligheter finns.
 • Där kunskap och lärande står i centrum.
 • Där varje dag är viktig och inget är för sent.

Vi bidrar till trygghet, engagemang och mod genom att se alla elever och möta dem på deras nivå.

Därför satsar vi extra mycket på:

 • SET – Social, Emotionell, Träning
 • Barns språkliga utveckling – Läsprojekt
 • Individuella utvecklingsplaner – Helhetssyn på barnet.
 • Utveckla vårt bibliotek och IT

Vi är särskilt stolta över :

 1. Att det råder en härlig stämning på vår skola.
 2. Elever och personal är fantastiskt engagerade och positiva.
 3. Att vi har ett väldigt gott samarbete med föräldrar

”Skolan med de stora möjligheterna!”

Hoppa till navigering