Skolbiblioteket

Vår skolbibliotikarie heter Marie Andersson

Elevers rätt till ett skolbibliotek regleras i Skollagen 2 kap, §36. Ett väl fungerande skolbibliotek är förankrat i skolans ledning och har en given pedagogisk roll i skolans organisation för att främja elevernas utveckling mot målen i läroplanen.

Skolbiblioteket på vår skola är öppet under skoldagen och bemannat enligt schema.

Skolbibliotekarien arbetar aktivt med läsfrämjande aktiviteter och med strävan  att skapa läslust och goda läsvanor på vår skola.

En god läsförmåga är en viktig och avgörande grund, för att kunna förstå och hantera dagens digitala medielandskap.

Låneregler

Samtliga elever i åk F-6 har personliga lånekonton kopplat till en steckkod.

Lånetiden är 4 veckor och om behov finns går det för det mesta att göra omlån. Om boken är reserverad av annan elev är omlån inte möjligt.

Vid förstörd eller borttappad bok utgår en symbolisk ersättningsavgift med 100 kr (alt kan boken ersättas med ny bok).

Detta är i enlighet med kommunens  policy.

 

 

Hoppa till navigering