Slöjd

Slöjdlärare

I textilslöjden jobbar Eva Lagerlöf och i trä- och metallslöjd jobbar Sinikka Lindgren.

Slöjd är ett ämne som består av två slöjdarter: textilslöjd samt trä- och metallslöjd. På skolan har vi 2 slöjdlärare. På de lägre stadierna delas undervisningen tidsmässigt lika mellan de två slöjdarterna.

Väsentligt inom slöjdundervisningen är den utveckling som sker hos barnet under arbetets gång – inte bara det färdiga slöjdarbetet. Att skapa, att vara kreativ och att veta lite om sitt kulturarv är viktigt för barnen.

Det är elevens uppgift att utifrån sig själv, sina förutsättningar och intressen försöka lösa problem inom ett givet arbetsområde.

Du som förälder/vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka oss på slöjden.

Slöjdlärarna

 

Hoppa till navigering