Musik

Vår musiklärare heter Linda Lundqvist

Den röda tråden i undervisningen är:

  • sång
  • fantasi
  • rörelse
  • rytm
  • uttryck

Vi musicerar tillsammans med musik från olika epoker och olika stilar.
Vi inspireras av elevernas egen musik och världsmusiken.
Eleverna i år 3-6 har 40 minuter musik på schemat varje vecka.
I år 4 börjar eleverna spela ackord på gitarr och piano
Sedan lär eleverna sig att sätta ihop instrument till ensemble.

 

 

Hoppa till navigering