Business Port Staffanstorp

Business Port Staffanstorp

Att ha ett gott företagsklimat är en högt prioriterad fråga i Staffanstorps kommun. Genom näringslivsbolaget Business Port underlättas kontakterna mellan myndigheter och kommun. Tillsammans skapar vi en näringslivsvänlig kommun.

Business Port är en plattform för samverkan mellan Näringslivet och Staffanstorps kommun. Business Port ska genom sin verksamhet skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag i Staffanstorps kommun samt underlätta för dem som vill nyetablera företag i kommunen.

Business Port är din lots i en mängd olika frågor. Servicen är kostnadsfri och förenklar för dig som företagare. På detta vis kan vi också förkorta ledtiderna för bygglov och tillstånd.

Business Port verkar också för ett gott företagsklimat genom nätverkande. På vår webbplats hittar du mer om nätverkande inom kommunen.

Vi bevakar förändringar i vår region och bjuder in till olika seminarier för att upprätthålla en god kännedom om både regionen och fortbildning för företagare inom olika ämnen.

Länk till Business Port Staffanstorps webbplats >>

Business Ports ägare är

Företagsgruppen i Staffanstorp med 17 procent, Företagarna Öresund med 17 procent, LRF Ekonomi AB med 17 procent och Staffanstorps kommun med 49 procent.

Styrelsens ledamöter

Mats Persson, ordförande

Christian Sonesson, Staffanstorps kommun, vice ordförande

Jimmy Strandberg, Staffanstorps kommun

Emil Sällvik, LRF

Henry Lee, Företagarna Öresund

Thomas Nilsson, Företagsgruppen

Lotta Grönvall, Näringslivet

Petra Perchun, Näringslivet

Michael Sandin, Näringslivet

Pierre Sjöström, Staffanstorps kommun

Jörgen Jönsson, Näringslivet

Stefan Olofsson, Näringslivet

 

Business Port Staffanstorp AB
Box 77, Kometvägen 1
245 21 Staffanstorp
Tel 0709-35 00 99
VD Annika Jalgén

 

 

 

Hoppa till navigering