Företagsregister med mera

Staffanstorp har cirka 2 200 registrerade företag. De allra flesta av dem är enmansföretag. Vi har endast en handfull företag med fler än 50 anställda och inget företag har över 100 anställda. De många små företagen borgar för ett stabilt och brett näringsliv med hög service både till invånarna och företagen.

Sök i företagsregister>>

Näringslivsstrategi

Det ska vara enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Staffanstorps kommun. Företagen i kommunen ska ges så goda förutsättningar som möjligt att växa och utvecklas utifrån sina behov och önskningar.

Syftet med näringslivsstrategin är att få en långsiktig strategi som ska användas för planeringen för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i Staffanstorps kommun.

ESS-MAX IV

Staffanstorps kommun deltar i Regions Skånes planeringsprojekt rörande ESS/MAX IV-etableringarna, och det finns ett behov av att företag i Staffanstorp får del av vad som kommer fram av detta plus alla tillfällen att deltaga i upphandlingar.

Läs gärna nyheter framöver på Business Port Staffanstorp om ESS-MAX IV.

Starta eget företag

Staffanstorps kommun samarbetar med ALMI Skåne för att stötta dig som funderar på att starta eget. Genom ALMI kan vi erbjuda informationsträffar, minikurs och en tvådagars starta eget-kurs (på egen bekostnad).
När du börjar närma dig beslutet om du ska starta eller ej kan det vara skönt att få prata med någon utomstående och affärskunnig person om dina planer. Vi samarbetar också med Nyföretagarcenter Syd, Malmö där du kan få personlig rådgivning.

Utveckla ditt företag

Kompetenta småföretag är en hjälp till självhjälp för de riktigt små företagen. I nätverk med andra företag får du stöd i arbetet med att upprätta en utvecklingsplan för ditt företag och därefter hjälp med kompetensutveckling för att nå de uppsatta målen.
Har du haft ditt företag ett tag och vill utveckla dig själv som företagsledare eller ditt företag så finns det ett flertal olika organisationer som har till syfte att vara behjälpliga med just detta. Här är några:

Företagarorganisationer och nätverk för företagare i Staffanstorp

Export och import

Att handla med andra länder är inte alltid detsamma som att handla inom Sverige. Regler, lagar, kulturer med mera skiljer sig åt. Olika organisationer kan hjälpa dig att hitta rätt sätt att utveckla dina kontakter med företag och marknader i andra länder.

Bidrag till näringsverksamhet

Skåne är en välmående region och anses inte behöva bidrag för att få ett livskraftigt näringsliv. Några undantag finns dock och de är vid start av företag, kompetensutveckling och rekrytering.

Hoppa till navigering