Kommunen som arbetsplats

Kollage. Foto: Staffanstorps kommun

Att jobba i Staffanstorps kommun

Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ungefär 26 000 invånare och cirka 1 200 anställda inom en variation av olika verksamheter. Här finns flera yrken inom till exempel förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, miljö och samhällsplanering.

Att arbeta hos oss innebär att du som medarbetare är med och skapar god kvalitet och service för kommuninvånarna samtidigt som du ges stora möjligheter att utvecklas i din profession. Vår ambition är att våra medarbetare i enlighet med kommunens vision, på arbetsplatsen och i utförandet av sitt arbete ska känna trygghet, engagemang och mod.

I Staffanstorps kommun finns många tankar och idéer om hur vi vill ha det i framtiden, vilka bland annat presenteras i projektet Framtidens kommun – perspektiv 2038. Vi inser att detta även ställer krav på att våra medarbetare tänker kreativt, gränsöverskridande och långsiktigt!

”Som arbetsgivare är Staffanstorps kommun trygg och samtidigt utvecklingsbenägen” (Förskollärare)

För dig som är intresserad av att arbeta inom skola eller förskola som timavlönad vikarie kan du kontakta respektive enhet via någon av dessa länkar- skola/förskola. Tänk på att du behöver uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret, vilket du begär hos polisen.

 

Attraktiva anställningsvillkor – Förmånspaketet

Introduktion – Alla anställda i kommunen ska få en gedigen introduktion i arbetet och arbetsplatsen. Alla nyanställda ska få ett välkomstpaket/introduktionspaket.

Förskottssemester – Du får betald semester redan första året du är anställd och när du fyller 40 år får du mer semester än vad lagen säger.

Semesterdagsväxling – Möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar.

Utökad föräldraledighet – Möjlighet till föräldraledigt i upp till tre år och rätt till arbetstidsförkortning tills barnet fyller 12 år.

Anställda med inkomster som överstiger maxbeloppet får dessutom en extra ersättning vid föräldraledighet.

Friskvårdsbidrag – Alla tillsvidareanställda och de med långtidsvikariat har rätt till ett friskvårdsbidrag på 1 200 kr per år.

Gratis friskvårdsaktiviteter – Gratis inträde på vår badanläggning och möjlighet att spela innebandy.

Rabatterad friskvård – På utvalda lokala träningscenter erbjuds kommunanställda ett rabatterat pris.

Löneväxling till pension – Möjlighet att avsätta ett bruttolöneavdrag till pensionssparande.

Jubileumsfirande – Vi firar våra anställda som väljer att stanna i 25 år. De som stannat länge får även en större avtackning vid pensionsavgång.

LETA-programmet – För dig som kan tänka dig att bli chef eller ledare i framtiden finns ett program som genomförs vartannat år.

Flexibel arbetstid – Medarbetare i kommunens rådhus och bibliotek har flexibel arbetstid.

Rökfri arbetstid – Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Läs mer här om vilka förmåner som ingår i vårt kollektivavtal.

 

Vad är bra med att arbeta i Staffanstorps kommun?

Vi har ställt frågan till några av våra medarbetare och så här svarade dem.

Det finns goda möjligheter att utvecklas och finna nya utmaningar. För mig som person är ständigt lärande och kontinuerlig utveckling nödvändigt, det tillsammans med olika klurigheter som måste lösas håller mig alert och nyfiken!”Förvaltningschef

”Det är en liten kommun, där man har en bra överblick över vad som händer inom förvaltningen hos de övriga enheterna. Detta är positivt eftersom man på så sätt kan uppmärksamma eventuella problem i ett tidigt skede och åtgärda det tidigt i byggprocessen istället för alldeles för sent i projekten.” – Bygglovssamordnare

”Fördelen med en liten kommun är att man får helhetssyn över hur kommunen fungerar. Eftersom Vita villan ligger alldeles bredvid kommunens resurscentrum för barn- och familj har vi nära till samarbete med de olika yrkesgrupperna där. Jag trivs på min arbetsplats där vi har högt i tak och skrattar ihop trots vårt svåra uppdrag.” – Speciallärare

”Människorna och lagandan. Man hjälper varandra på ett naturligt och okonstlat sätt. Jag är också jätteimponerad över all ”fananamma” som jag så ofta ser bevis på och som ger oss kraft att ro saker iland även då det kan verka omöjligt. Det är unikt och något vi ska värna om och vara stolta över!” – Ekonomichef

”Det som är bra med att jobba i Staffanstorps kommun är att få träffa alla dem fantastiska barn och ungdomar som finns i denna kommun.”Fritidsledare fritidsgård

”Staffanstorps kommun är en lagom stor kommun med fler olika skolor. Det är en kommun som satsar på skolan och är framåttänkande gällande skolutveckling.” – Grundskollärare

”Professionellt skulle jag säga likvärdigheten kring utvecklingsarbete på förskolorna. Vi har ett gott samarbete över förskoleområdena och strävar mot gemensamma mål. Personligt skulle jag säga cykelavståndet till jobbet och att jag har underbara kollegor!” – Förskollärare

”I Staffanstorp ges jag möjlighet att arbeta självständigt med mycket egenansvar, vilket passar mig bra. I mitt arbete har jag också friheten att på egen hand driva utveckling i samarbete med verksamheten vilket är en förutsättning för att arbeta med digitalisering.” – IT-strateg

Hoppa till navigering