Arbeta i skolan

Pennor Foto & Licens: Ulrika Vendelbo

Lärarvikarie

I jobbet som lärarvikarie får du en unik möjlighet att snabbt bygga upp din kompetens och erfarenhet. I Staffanstorp finns många olika arbetsplatser, med olika pedagogiska inriktningar och i vitt skilda miljöer. Eftersom jobbet som lärare och pedagog är viktigt, även om uppdraget är tillfälligt, ställer vi höga krav på dig som ska jobba hos oss. I gengäld får du möjlighet att påverka din framtid.

Våra förskolor, fritidshem och grundskolor letar efter fler engagerade vikarier. Är du nyfiken på jobbet i förskola och skola? Då hoppas vi att du vill höra av dig till oss! Självklart önskar vi att du har lärarutbildning men annan utbildning och erfarenhet är också viktig. Fundera på i vilken skolform du vill jobba? När kan du jobba? Begär ett utdrag ur belastningsregistret och ta kontakt med de enheter du främst är intresserad av.

Lärarstudent

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får lärarstudenten omsätta sina teorier i praktiken och tillägna sig de verktyg som krävs för att bli en bra pedagog. Detta är den del av lärarutbildningen som kommunen ansvarar för.

Staffanstorps kommun har tecknat avtal om samverkan i lärarutbildningen med Malmö Högskola. Varje läsår tar vi emot lärarstuderande.

God rekryteringsgrund

För kommunen är VFU en god rekryteringsgrund. Genom att ha en bra kvalitet på VFU ökar vi möjligheten att studenten efter examen söker anställning i Staffanstorps kommun.

Skolutveckling

En skola som tar emot och handleder VFU-studenter ges möjlighet till skolutveckling. Att en eller flera studenter kommer in med nya idéer och ser verksamheten med nya ögon möjliggör att verksamheten kan utvecklas.

Kompetensutveckling

Att ta emot och handleda en VFU-student innebär kompetensutveckling för handledaren. Staffanstorp satsar på goda villkor för handledarutbildning. Genom att i sitt arbete behöva sätta ord på det man gör utvecklar man sin yrkesroll och sitt yrkesutövande. Genom att vara en del i lärarutbildningen har man som handledare stora möjligheter att forma framtidens pedagoger.

Samordning av lärarstuderande

I Staffanstorps kommun samordnas arbetet med de lärarstuderande av rektor Johan Lindblad, 046-251219.

Hoppa till navigering