Kommunala bolag

Kometen. Foto: Lisbeth Svensson

Staffanstorp Centrum AB är en koncern för kommunens bolag. De äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare. Deras organisation sköter centralt den gemensamma administrationen för alla bolag och verksamheter inom koncernen. De arbetar med elnät, stadsnät, fastigheter och vattenrening.

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag som distribuerar el i ett nätområde som täcker stora delar av den skånska kommunen Staffanstorp med förgreningar i Lund och Svedala.

Staffanstorps Fibernät AB och Staffanstorps Energi AB har tagit initiativet att bygga ett kraftfullt fibernät i Staffanstorp. Deras ambition är att tillhandahålla ett öppet stadsnät till kommuninvånarna och nu ansluts företag, kommunala arbetsplatser, bostadsfastigheter och villaområden.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB ingår tillsammans med Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Reningsverk AB och Staffanstorps Fibernät AB i koncernen Staffanstorps Centrum AB. De har i uppdrag att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommunala fastigheter och tomträtter.

Staffanstorps Reningsverk AB vid Gullåkravägen renar avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare. Deras uppgift är att rena detta avloppsvatten så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa eller miljö. Staffanstorps Reningsverk är den del av Staffanstorps Kommunfastigheter, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Kometen är ett nybyggt ”all-inclusive” kontorshotell i Staffanstorp

Kontakt

Växel för alla bolag i koncernen 046-280 43 00

Kometvägen 1, Staffanstorp

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »