Kommunala bolag

Kometen. Foto: Lisbeth Svensson

Staffanstorp Centrum AB är en koncern för kommunens bolag. De äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare. Deras organisation sköter centralt den gemensamma administrationen för alla bolag och verksamheter inom koncernen. De arbetar med elnät, stadsnät, fastigheter och vattenrening.

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag som distribuerar el i ett nätområde som täcker stora delar av den skånska kommunen Staffanstorp med förgreningar i Lund och Svedala.

Staffanstorps Fibernät AB och Staffanstorps Energi AB har tagit initiativet att bygga ett kraftfullt fibernät i Staffanstorp. Deras ambition är att tillhandahålla ett öppet stadsnät till kommuninvånarna och nu ansluts företag, kommunala arbetsplatser, bostadsfastigheter och villaområden.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB ingår tillsammans med Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Reningsverk AB och Staffanstorps Fibernät AB i koncernen Staffanstorps Centrum AB. De har i uppdrag att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommunala fastigheter och tomträtter.

Staffanstorps Reningsverk AB vid Gullåkravägen renar avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare. Deras uppgift är att rena detta avloppsvatten så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa eller miljö. Staffanstorps Reningsverk är den del av Staffanstorps Kommunfastigheter, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Kometen är ett nybyggt ”all-inclusive” kontorshotell i Staffanstorp.

Kontakt

Växel för alla bolag i koncernen 046-280 43 00

Webbplats: Staffanstorps centrum

Adress: Kometvägen 1, Staffanstorp

 

Hoppa till navigering