Lokaler och verksamhetsmark

Verksamhetsmark i Staffanstorp

Lokaler

Staffanstorps kommun har inga lokaler för uthyrning, men kontakta Business Port (länk) som kan hjälpa dig vidare. Du kan även hitta lediga lokaler på objektvision.se

Verksamhetsområden

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort och i Hjärup. Såväl Staffanstorps kommun, som privata markägare äger marken.

Brågarps Industriområde

Brågarps industriområde ligger i östra Staffanstorp mellan väg 108 och Industrivägen. Detaljplan medger partihandel, dock ej livsmedelshandel, kontor och småindustri, som inte är störande för närboende. Alla mark som kommunen har ägt är idag såld.

Hemmestorps verksamhetsområde

Hemmestorps verksamhetsområde ligger i östra Staffanstorps, vid väg 108. Detaljplanen medger handel med inriktning mot sektorn hem, hus och fritid, kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Livsmedelsförsäljning är endast tillåtet på en mindre del av området.

Delar av området ägs av kommunen och är till försäljning. Kommunal mark som är till försäljning finns i Objektvision.

Rondellens handelsområde

Området är beläget söder om Hemmestorps verksamhetsområde. Detaljplanen medger handel, även livsmedelshandel, kontor, restaurang och handelsträdgård samt lättare industri. Handelsområdet ägs av MIMS AB, kontaktperson Mårten Mårtensson, tel 046-230 400.

Kronoslätts företagspark

Kronoslätt Företagspark är belägen i Staffanstorps västra del i anslutning till riksväg 11. Detaljplanen medger verksamhetslokaler för industriändamål samt kompletterande verksamheter till industrin. Området ägs av Kronoslätts Företagspark AB, kontaktperson: Carina Lindell, tel. 0152-244 00 eller info@kilenkrysset.se

Önsvala verksamhetsområde

Önsvala verksamhetsområde är belägen i Staffanstorps sydvästra del i anslutning till riksväg 11. Detaljplanen medger handel, dock ej livsmedelshandel, bilservice, småindustri samt kontor.

Åretruntbyns verksamhetsområde (Hjärup NO 4)

Åretruntbyns verksamhetsområde är beläget i nordöstra Hjärup i anslutning till Gamla Lundavägen och Väståkravägen Detaljplanen medger handel, verksamheter, kontor och drivmedelsstation. Området är under utbyggnad. Kommunen äger marken, men förhandlingar om markköp med en extern part pågår.

Läs mer om projektet här

Framtida verksamhetsområden

Läs mer om kommunens planerade verksamhetsområden här

Har du övriga frågor om verksamhetsmark i kommunen kontakta plex@staffanstorp.se

 

Hoppa till navigering