Lokaler och verksamhetsmark

Lokaler

Staffanstorps kommun samarbetar med Lomma kommun och objektvision.se för att kunna erbjuda ett aktuellt och webbaserat register över lediga lokaler.

Verksamhetsområden och Industrimark

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort.

Brågarps Industriområde

Detaljplan för området antogs 1990-03-26 och har vunnit laga kraft. Planen medger partihandel, kontor och småindustri som inte är störande för närboende.

Hemmestorp (Staffanstorps Handelsby)

Detaljplan för del av området antogs 2004 och har vunnit laga kraft. Planen anger som ändamål handel med inriktning mot sektorn hem, hus och fritid (cirka 22 000 kvm bruksarea), kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Livsmedelsförsäljning är endast tillåtet på en mindre del av området. Området är omkring 210 000 kvm.

Del av området ägs av kommunen. Staffanstorps kommun redovisar kommunal mark som är försäljning i Objektvision.

Kronoslätts företagsby

Området ägs av Kronoslätts Företagspark AB

Detaljplan för området antogs 1969-04-04.

 

Hoppa till navigering