Lokaler och industrimark

Lokaler

Staffanstorps kommun samarbetar med Lomma kommun och objektvision.se för att kunna erbjuda ett aktuellt och webbaserat register över lediga lokaler.

Verksamhetsområden och Industrimark

För information om verksamhetsområden och indutriområden i Staffanstorps kommun, läs Projektkatalog Tillväxt.

Projektkatalogen redovisar de verksamhetsområden som ingår i kommunens tillväxtsatsning. Projektkatalogen revideras och antas av Kommunfullmäktige årligen.

Företagsmark

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort.

Brågarps Industriområde

Detaljplan för området antogs 1990-03-26 och har vunnit laga kraft. Planen medger partihandel, kontor och småindustri som inte är störande för närboende.

Cirka 20 000 kvadratmeter (kvm) tomtyta ägs av kommunen och är till försäljning.

Staffanstorps Handelsby

Detaljplan för del av området antogs den 4 oktober 2004 och har vunnit laga kraft. Planen anger som ändamål handel med inriktning mot sektorn hem, hus och fritid (cirka 22 000 kvm bruksarea), kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Livsmedelsförsäljning är endast tillåtet på en mindre del av området. Området är omkring 210 000 kvm.

Del av området ägs av kommunen.

Kronoslätts företagsby

Området ägs av Kronoslätts Företagspark AB

Detaljplan för området antogs 1969-04-04.

Staffanstorps kommun redovisar ledig mark i Objektvision.

 

Hoppa till navigering