Företagsmark

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort. Mer information om verksamhetsområden finns att läsa nedan samt i Projektkatalog Tillväxt 2014-2023

Brågarps Industriområde

Detaljplan för området antogs 1990-03-26 och har vunnit laga kraft. Planen medger partihandel, kontor och småindustri som inte är störande för närboende.

Ca 20 000 kvm tomtyta ägs av kommunen och är till försäljning.

Staffanstorps Handelsby

Detaljplan för del av området antogs den 4 oktober 2004 och har vunnit laga kraft. Planen anger som ändamål handel med inriktning mot sektorn hem, hus och fritid (ca 22 000 kvm bruksarea), kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Livsmedelsförsäljning är endast tillåtet på en mindre del av området. Området är ca 210 000 kvm.

Del av området ägs av kommunen.

Kronoslätts företagsby

Området ägs av Kronoslätts Företagspark AB

Detaljplan för området antogs 1969-04-04.

Staffanstorps kommun redovisar ledig mark i Objektvision.

Hoppa till navigering

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »