Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Genom PRAO (praktisk arbetslivsorientering) får ungdomar bekanta sig med olika yrken, de får erfarenhet av arbetslivet och utvecklar sina entreprenöriella förmågor. Arbetsgivarna som tar emot PRAO-elever får en möjlighet att marknadsföra sin bransch och sitt företag.

I Staffanstorps kommun ska barn och unga få en positiv kontakt med arbetslivet. Genom samarbete med skolan och arbetslivet ökar vi ungdomarnas möjligheter att få kännedom om arbetslivet, både i kommunala och privata verksamheter inom kommunen.

Genom PRAO får ungdomar inblick i verksamheten på en arbetsplats, de får ökad självkännedom och kontakt med arbetslivet. Praon leder till att de lättare kan fatta beslut inför framtiden, bland annat inför gymnasievalet. Eleverna i Staffanstorp söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, de lär sig därigenom att ta initiativ och ansvar samt omsätta idéer till handling.

Arbetslivet gynnas av PRAO då de får möjlighet att ge en positiv bild av branschen och därmed få ungdomar intresserade av att arbeta hos dem i framtiden.

För elever och vårdnadshavare

Under PRAOn får eleverna en möjlighet att pröva på olika yrken och se vad som passar för dem. Dessa erfarenheter är viktiga inför deras framtida val gällande gymnasiet och arbetslivet.

PRAO i Staffanstorps kommun

Alla elever i grundskolan ska ha minst 10 dagars PRAO från och med årskurs 8. Eleverna i Staffanstorps kommun har en eller två praodagar i åk 7, en veckas prao under vårterminen i åk 8 och en vecka under höstterminen i åk 9.

Eleverna söker själva sina praoplatser som en del i det entreprenöriella lärandet men kan även få hjälp och stöd av studie- och yrkesvägledarna på skolorna.

Regler och försäkring

Eleverna får PRAO:a max sju timmar per dag och inte efter kl 20:00 på kvällen eller innan kl 06:00 på morgonen.

Alla elever i Staffanstorps kommun är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring, även när de har PRAO.

Praoblanketter och mer information

Praoblankett finns att ladda ner här på hemsidan.

Kontakta gärna din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om PRAO.

Praoveckor hösten 2021, åk 9

  • Hagalidskolan: v 38-39
  • Baldersskolan: v 40-41
  • Hjärupslundsskolan: v 42-43

Praoveckor våren 2022, åk 8

  • Hjärupslundsskolan: ej bestämt ännu
  • Baldersskolan: ej bestämt ännu
  • Hagalidskolan: ej bestämt ännu

Praodagar våren 2022, åk 7

  • Hjärupslundsskolan: ej bestämt ännu
  • Baldersskolan: ej bestämt ännu
  • Hagalidskolan: ej bestämt ännu

För arbetsgivare

Prao är en viktig del i elevernas lärande och utveckling där de får konkreta erfarenheter från arbetslivet. PRAO möjliggör erfarenhetsutbyte, ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken. Eleverna värdesätter att få arbetslivskunskap, att följa dig i ditt dagliga arbete.

PRAO i Staffanstorps kommun

Eleverna i Staffanstorps kommun har en eller två praodagar i åk 7, en vecka prao under vårterminen i åk 8 och en vecka under höstterminen i åk 9.

Mer information för dig som arbetsgivare finns i länken Praoblankett. Vill du ha mer information kring PRAO hittar du kontaktuppgifter till

Regler och försäkring

Eleverna får PRAO:a max sju timmar per dag och inte efter kl 20:00 på kvällen eller innan kl 06:00 på morgonen.

Alla elever i Staffanstorps kommun är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring, även när de har PRAO.

Mer information till dig som arbetsgivare finns att ladda här här på hemsidan: Praoblankett samt Så får barn och ungdomar arbeta, ADI043.

PRAO-perioder hösten 2021 och våren 2022:

åk 9: 210920-211031

åk 8: ej bestämt ännu

åk 7: ej bestämt ännu

Kontakt

Inger Karlsson

Baldersskolan

Telefon: 046- 25 11 42

e-post: inger.karlsson@staffanstorp.se

 

Viktoria Cavander

Hagalidskolan

Telefon: 046- 25 13 54

e-post: viktoria.cavander@staffanstorp.se

 

Hanna Källman

Hjärupslundsskolan

Telefon: 046- 25 16 37

(föräldraledig från och med 210615)

Hoppa till navigering