Bli utförare inom kundval – Hemtjänst

I Staffanstorps kommun erbjuds medborgare valfrihet avseende hjälp i hemmet. Kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV) gäller från och med 2010-01-01.
Som leverantör kan du, inom ramen för kundval ansöka om att bli godkänd som utförare av omvårdnad och servicetjänster i kundens bostad.

Uppdraget Omvårdnad omfattar:

 • Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård
 • Servicetjänster
 • Avlösarservice
 • Ledsagarservice

Uppdraget Service omfattar:

 • Städning
 • Inköp
 • Tvätt/klädvård

Leverantören kan välja vilka tjänster som ni vill erbjuda, var i kommunen ni vill verka och om ni vill ha ett så kallat kapacitetstak.

Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till kunden. Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlagen finns tillgängligt via nedanstående länkar och på den nationella webbplatsen som kammarkollegiet ansvarar för.

Omsorgsnämnden beslutade 2019-06-02 om nya villkor för Kundval i ordinärt boende. De nya villkoren gäller från och med 2020-01-01. Nya förfrågningsunderlag kommer att annonseras i oktober men kan lämnas ut på begäran, se kontaktuppgifter nedan.

Bilagor till förfrågningsunderlag

 1. Ansökningsformulär LOV omvårdnad 2020
 2. Ansökningsformulär LOV servicetjänster 2020
 3. Avtalsutkast LOV omvårdnad 2020
 4. Avtalsutkast LOV service 190528
 5. Zonkarta Staffanstorp 2020
 6. Ersättningar inom LOV ordinärt boende 2019
 7. Sekretessavtal LOV
 8. Bilaga Avvikelsehantering for entreprenörer

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlagen.

Ansökningsformulär LOV omvårdnad 2020

Ansökningsformulär LOV servicetjänster 2020

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Har du frågor?

Kontakta Anita Enqvist, verksamhetskontroller

046-25 12 16 eller e-post

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »