Bli utförare inom kundval – Hemtjänst

I Staffanstorps kommun erbjuds medborgare valfrihet avseende hjälp i hemmet. Kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV) gäller från och med 2010-01-01.
Som leverantör kan du, inom ramen för kundval ansöka om att bli godkänd som utförare av omvårdnad och servicetjänster i kundens bostad.

Uppdraget Omvårdnad omfattar:

 • Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård
 • Servicetjänster
 • Avlösarservice
 • Ledsagarservice

Uppdraget Service omfattar:

 • Städning
 • Inköp
 • Tvätt/klädvård

Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till kunden. Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlagen finns tillgängligt via nedanstående länkar.

Omsorgsnämnden beslutade 2020-04-14 om nya villkor för Kundval i ordinärt boende. De nya villkoren meddelades 2020-05-06 och träder i kraft/blir bindande för antagna leverantörer från och med 2020-09-07.

Bilagor till förfrågningsunderlag

 1. Ansökningsformulär LOV omvårdnad 2020
 2. Ansökningsformulär LOV servicetjänster 2020
 3. Avtalsutkast LOV omvårdnad 200506
 4. Avtalsutkast LOV service 200506
 5. Zonkarta Staffanstorp 2020
 6. Ersättningar inom LOV ordinärt boende 2021
 7. Sekretessavtal LOV
 8. Avvikelsehantering for entreprenörer
 9. Vägledningsdokument 2021

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlagen.

Ansökningsformulär LOV omvårdnad 2020

Ansökningsformulär LOV servicetjänster 2020

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Har du frågor?

Kontakta Anna Lanje, verksamhetscontroller

046-287 18 22 eller e-post

Hoppa till navigering