Bli utförare inom kundval – Hemtjänst

I Staffanstorps kommun erbjuds medborgare valfrihet avseende hjälp i hemmet. Kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV) gäller från och med 2010-01-01.
Som leverantör kan du, inom ramen för kundval ansöka om att bli godkänd som utförare av omvårdnad och servicetjänster i kundens bostad.

Uppdraget omvårdnad omfattar:

 • Omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård
 • Avlösarservice
 • Ledsagarservice

Uppdraget service omfattar:

 • Städning
 • Inköp
 • Tvätt/klädvård

Leverantören kan välja vilka tjänster som ni vill erbjuda, var i kommunen ni vill verka och om ni vill ha ett så kallat kapacitetstak.

Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till kunden. Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlagen finns tillgängligt via nedanstående länkar och på den nationella webbplatsen som kammarkollegiet ansvarar för.

Omsorgsnämnden beslutade 2019-06-02 om nya villkor för Kundval i ordinärt boende. De nya villkoren gäller från och med 2020-01-01. Nya förfrågningsunderlag kommer att annonseras i oktober men kan lämnas ut på begäran, se kontaktuppgifter nedan.

Bilagor till förfrågningsunderlag

 1. Bilaga 1 Ansökningsformulär 2019
 2. Bilaga 2 Riktlinjer för bistånd 2018-05-01
 3. Värdighetsgarantier ordinärt boende
 4. Bilaga avikelsehantering entreprenörer

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlagen.

Bilaga 1 Ansökningsformulär 2019

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Har du frågor?

Kontakta Anita Enqvist, verksamhetskontroller

046-25 12 16 eller e-post

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »