Bli utförare LOV – Särskilt boende

Staffanstorps kommun arbetar aktivt för att öka valfriheten inom de områden som kommunen ansvarar för. Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (”LOV”) där den enskilde själv får välja vård- och omsorgsboende. Kommunen välkomnar med anledning av detta utförare att i enlighet med detta förfrågningsunderlag inkomma med ansökan i denna upphandling enligt LOV.

Bilagor till förfrågningsunderlag

 1. Bilaga1 Riktlinjer Demensvård
 2. Personuppgiftsbiträdesavtal mall
 3. Referens LOV
 4. Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen
 5. Riktlinjer för kost och nutrition
 6. Grundutrustningslista särskilt boende
 7. Rutin för hjälpmedelsförskrivning
 8. Kunskapsnivå förskrivning 10-gruppen
 9. Hjälpmedelsordination utanför bassortiment
 10. Bassortiment hjälpmedel
 11. Återlämning av hjälpmedel särskilt boende
 12. Handlingsplan Palliativ vård

Villkor och krav för godkännande

Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via denna sida och på Valfrihetswebben – den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vård- och omsorgsboendet ifråga ska vara beläget i Staffanstorps kommun.

Valfrihetssystem innebär att den enskilde brukaren, som genom biståndsbeslut blivit beviljad ett permanent vård- och omsorgsboende enligt nedan, har rätt att välja den utförare som ska utföra tjänsten och som kommunen godkänt och tecknat avtal med. Det finns möjlighet för brukaren att byta utförare om denne inte är nöjd med sitt val.

De utförare som kommunen tecknar kontrakt med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med andra utförare som kommunen tecknat eller kommer att teckna kontrakt med om köp av platser.

Korttidsvård, profilboende och servicehus ingår inte i valfrihetssystemet.

Uppdraget ska utföras i den omfattning och på de villkor som följer av förfrågningsunderlaget.

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar skriftligen enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlagen.

Varmt välkommen med er ansökan om att bli utförare av särskilt boende enligt LOV!

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.