Samverkan inom rehabilitering

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att samordna gemensamma insatser kring rehabilitering. Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har från och med den 27 mars 2012 ansvaret för den finansiella samordningen i Burlövs kommun och Staffanstorps kommun

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Med samlade krafter kan vi uträtta mer

Finsam (finansiellt samordningsförbund) är en samverkansmodell och ett sätt för kommunerna, regionen och statliga myndigheter att ge den enskilde invånaren förutsättningar till en bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning för att skapa en positiv framtid.

De samverkande parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun.

Ett nytt tänkande

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Med individen i centrum

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Kontakt:

Marie Louise Arendt
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
Torget 1
245 80 Staffanstorp
046-28 71 792

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »