Information till ungdomar

Arbete. Illustration: Alva Esping

Sommarpraktik 2022

Sommarpraktik är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 2006 och ungdomar födda 2005 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 2004-2005.

Ansökningstiden för 2022 är 8 mars-21 mars. Mer information om detta läggs här senast i januari 2022.

Bilagor som ska vara med (lämnas till Rådhuset i Staffanstorp, Sommarpraktik, senast den 4 april):

 • Utdrag från polisregistret – i de fall som du söker praktik där det vistas barn, se nedan under Praktikplatser
 • Lön utan skatteavdrag 2022

Sommarpraktik under tre perioder

Sommarpraktiken är uppdelad i tre perioder om tre veckor: Du praktiserar måndag – fredag utom i första perioden då midsommarafton, som är en helgdag alltid är på en fredag.

Tänk på att om ni ska gå i sommarskola så sök inte den första perioden.

Period 1: 20 juni – 8 juli = 14 dagar (en helgdag)
Period 2: 11 juli – 29 juli = 15 dagar
Period 3:  1 augusti – 16 augusti = 12 dagar

Bilagor som ska lämnas till Sommarpraktik på Rådhuset i Staffanstorp senast 4 april 2022 är:

 • ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag
 • Vid arbete med barn: utdrag från polisregistret (beställs av polisen, beräkna två veckor för leverans).

”Sommarpraktik” har praktikplatser inom olika arbetsområden både på kommunala och privata arbetsplatser.

Du som fått praktikplats måste lämna in rätt ifylld Tidrapport efter avslutad praktikperiod. Du ska även lämna in en ifylld Enkät sommarpraktik och din plastbricka som du haft under praktiken. Lämna blanketter och plastbricka på Rådhuset gärna sista praktikdagen, eller veckan efter, annars riskerar du att inte få lönen utbetald i tid som lovat.

Du får ersättning från Staffanstorps kommun (nedan kallad lön) när du praktiserar genom ”Sommarpraktik”. Läs mer om Lön och skatt.

Vill du veta mer om vad som gäller om arbetsmiljö och arbetstidsregler läs mer här.

Läs mer under ”Frågor och svar”. Hittar du inte den information du söker kan du skicka ett mejl till oss.

Praktikplatser

* Innebär att du måste ansöka om utdrag ur belastningsregistret.

Barnomsorg:*

Du får följa det dagliga arbetet på förskola eller fritidshem. Den viktigaste delen är att du ska umgås med barnen, leka, läsa böcker, pyssla, städa och spela enklare spel. Platser finns både inom de kommunala och privata förskolorna/fritidshemmen.

Vaktmästeri/trädgård/Bråhögsbadet: *

Platser inom dessa områden kan vara förlagda till skolor eller privata företag. Det kan innebära allt ifrån städning, målning, lättare träarbete, till att flytta möbler och byta lampor.

Restaurang/Café:

Du får följa det dagliga arbetet i en restaurang eller café. Det innebär att du får hjälpa till med allt från att plocka disk, städa, duka av, torka bord till att förbereda matlagningen.

Vård/omsorg:

Vård/omsorg har platser på äldreboenden och inom hemsjukvården, där du får följa deras dagliga verksamhet. De vårdtagare man möter på boenden inom hemtjänsten och i daglig verksamhet är oftast äldre men det kan även vara människor i andra åldrar med funktionshinder.

Tillverkning/Produktion/Hantverk och Lager:

Kan vara enklare lagerarbeten, monteringsarbeten, städning, tvätt eller plocka ihop beställningar.

Viktigt för dig som vill söka förskola/fritidshem/vaktmästeri/bad!

Sedan 2009 gäller för alla som ska praktisera inom områden där man kommer i kontakt med barn, måste man lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister till arbetsgivaren, i detta fall Staffanstorps kommun.

Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något. Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par till tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt ovanstående i första eller andra hand. Så du har det klart ifall du får praktikplats.

Du skickar/lämnar det till:
Staffanstorps kommun
Sommarpraktik
245 80 Staffanstorp

Besöksadress: Rådhuset, Torget 1

Lön och skatt

Praktiklönen betalas ut av Staffanstorps kommun. För att vi ska kunna betala ut din lön ska ett antal blanketter fyllas i. Blanketterna anmälan om lönekonto, och intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in på Sparbanken Skåne i Staffanstorp senast den 5 april.

Tidrapport (delas ut på informationsmötet) lämnas ifylld sista arbetsdagen.

För att få ut din lön krävs att dessa blanketter är korrekt ifyllda och inlämnade i tid.

Lön får du för varje arbetad timme. Lönen baseras på 6 timmars arbetsdag och max 90 timmar/period.

Lönen för 2022 är 65 kronor per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får inte lön eller sjukersättning om du stannar hemma. Ingen extra lön utgår vid obekväm arbetstid därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag kl. 06.00-20.00. För övrigt följer du arbetsplatsens arbetstider.

Utbetalningen av lön görs den 26 augusti för period ett och två och senast den 27 september för period tre.

Utbetalning sker under förutsättning att blanketterna: Tidrapporten (delas ut på informationsmötet) och intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag har lämnats in och är rätt ifyllda. OBS! Inga förskottsutbetalningar görs.

Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du lämnar in information var din ersättning ska betalas ut till dem.

Du kan inte få lönen insatt på dina föräldrars konto.

Skatt

Skattebefrielse/avdrag. De allra flesta som arbetar genom sommarpraktik betalar ingen skatt på sin lön. Detta för att du inte har en beräknad årsinkomst över 20 135 kronor (2021). För att lönekontoret inte ska göra något skatteavdrag måste intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in till oss på Sommarpraktik. Kommer du att tjäna mer än 20 135 kronor (2021) så meddela oss detta på sommarpraktik så att vi inte saknar din blankett.

Om du inte lämnar in en skatteblankett kommer lönekontoret automatiskt att göra ett avdrag på cirka 30 procent från din ersättning. Skatten får du sedan tillbaka vid nästa års skatteåterbäring.

Arbetsmiljö och arbetstidsregler

Arbetsmiljö

Som praktikant har du, precis som dina arbetskamrater rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Som praktikant är det viktigt att du får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Som praktikant, har du, precis som dina arbetskamrater också skyldigheter. Du ska göra det du blir ombedd att göra, håll dina arbetstider och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska kolla med din handledare om det är möjligt att vara ledig – innan du har planerat något. Omgående eller senast när du skulle börjat, ringa din handledare om du är sjuk. Du ska inte säga eller skriva något som skadar arbetsplatsen, det gäller även på sociala medier. Glöm inte att följa regler och skyddsföreskrifter och klä dig passande för arbetet – kepsar och mobilkommunicerande är ingen rättighet.

Skulle du råka skada dig på din praktikplats ska du anmäla detta omgående till din handledare.

Arbetstidsregler

Du kan endast arbeta en treveckorsperiod. Arbetet ska vara på dagtid kl. 06.00-20.00, måndag – fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon semesterersättning. Eftersom midsommarafton är en helgdag, ska du inte arbeta den dagen. Därför har du som arbetar i första perioden lön för en dag mindre.

Under din sommarpraktikperiod får du arbeta max 30 timmar per vecka. Det är inte tillåtet att arbeta fler timmar på din praktikarbetsplats och det är inte heller tillåtet att arbeta på annan arbetsplats under denna period. Under din praktikperiod får du arbeta maximalt 6 timmar per dag, efter maximalt 5 timmar måste du hålla lunchrast – det är inte tillåtet att arbeta in rasten. Det finns arbetsplatser där annan arbetstid kan förekomma, detta gäller enbart om det förankrats och skriftligen godkänts av Sommarpraktik.

Vill du läsa mer om arbetsmiljö och arbetstidsregler för din åldersgrupp läs i foldrarna Så får barn och ungdomar arbetaArbetsmiljöarbete -lättläst och Minderårigas arbetsmiljö.

Tips och råd inför praktikstart!

En praktikplats är en chans att få en erfarenhet och knyta kontakter inom arbetslivet. Staffanstorps kommun som arbetsgivare och arbetsplatsen som tar emot dig, förväntar sig av dig att du ska delta aktivt i verksamheten annars kan praktiken komma att avbrytas.

Vad beror på mig för att få en bra praktik?

Tänk på att ha en positiv attityd och var inte rädd för att fråga. Ta initiativ, passa tider och låt mobilen vara avslagen. Ta chansen till en rolig period med dina nya arbetskamrater!

Varje arbetsplats har en handledare som tar hand om dig under din praktik.

Innan du börjar din praktik ska du ta reda på följande:

 • När ska du komma första dagen?
 • Var ligger din arbetsplats?
 • Vilka är dina arbetsuppgifter?
 • Vilka kläder är bra att ha?
 • Ska man ha inneskor?
 • Vilka är dina arbetstider?
 • Ska du ha med dig egen mat?
 • Något annat särskilt du ska tänka på?
 • Kontaktuppgifter till din arbetsplats finns på ditt anställningsavtal, ta reda på om dessa stämmer.
 • Planera själv hur du ska ta dig till din arbetsplats och hur lång tid det kan ta.

Det utgår ingen ersättning för resor.

Du som får en plats inom förskola/fritidshem/café/vaktmästeri/bad måste ha skickat in ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ska skickas in senast den 5 april till Sommarpraktiken.

Vanliga frågor och svar

 1. Vem samordnar Sommarpraktik?
 2. Vad innebär praktik?
 3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik?
 4. För sent inlämnad ansökan?
 5. Hur fördelas praktikplatserna?
 6. Om jag tackar nej till en plats?
 7. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?
 8. När och hur får jag besked?
 9. När är praktikperioderna?
 10. Kan jag praktisera mer än en period?
 11. Hur många timmar får jag arbeta?
 12. Får jag arbeta kvällar och helger?
 13. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?
 14. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?
 15. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?
 16. Vilken lön får jag?
 17. När betalas lönen ut?
 18. Hur betalas lönen ut?
 19. Ska jag betala skatt på min lön?
 20. Är jag försäkrad när jag arbetar?
 21. Ska jag arbeta på midsommarafton?
 22. Hur gör jag om jag blir sjuk?
 23. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?
 24. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?
 25. Vem ska ha tidrapporten?
 26. Kan jag få reseersättning?

1.Vem samordnar Sommarpraktik?

Sommarpraktik anordnas av Staffanstorps kommun.

2. Vad innebär praktik?

Att praktisera genom ”Sommarpraktik” innebär att du som ungdom aktivt ska delta i verksamhetens arbetsuppgifter under handledning. Syftet med praktiken är att du ska få en uppfattning om arbetslivets innehåll och få möjlighet att knyta kontakter. Du ska inte ersätta befintlig personal och inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av dig. Du har också rätt till en introduktion på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen kräver av dig som praktikant att du deltar aktivt i verksamheten, att du passar tider, och att du kontaktar arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav tar arbetsplatsen kontakt med oss som arbetar med ”Sommarpraktik” och du kan tvingas avbryta din praktik.

3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik?

Sommarpraktik är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar i åk 9 och ungdomar i åk 1 på gymnasiet som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 2004-2003.

Du laddar ned blanketterna via Staffanstorp kommuns webbplats. Blanketter för lönekonto, skattejämkning och utdrag från belastningsregistret kan också hämtas på rådhuset i Staffanstorp och på biblioteket i Hjärup.

 

4. För sent inlämnad ansökan?

Du måste ansöka i tid det vill säga senast den 21 mars för att få chans till Sommarpraktikplats! Försent inskickad ansökan kommer inte att behandlas.

5. Hur fördelas praktikplatserna?

Vi som arbetar med ”Sommarpraktik” matchar alla praktikplatser. Det är dina val av praktikområde, samt period/er som utgör grunden för en matchning till en praktikplats. Observera att alla ungdomar som söker inte kommer att kunna få en praktikplats. Vi kan inte heller garantera att du får praktik inom valt praktikområde, period eller intresse utan ansökan ska mer ses som önskemål.

Du har större chans till praktikplats om du kryssar i flera perioder och väljer arbetsområden som det finns många platser inom, exempelvis förskola/fritidshem.

6. Om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till en praktikplats får du inte möjlighet till en annan plats.

7. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?

Nej. Det enda du kan ändra är dina kontaktuppgifter. Detta gör du genom att skicka e-post till sommarpraktik@staffanstorp.se

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter inklusive mobilnummer för att vi eller arbetsplatsen ska kunna kontakta dig samt för att kunna betala ut lönen.

8. När och hur får jag besked?

Från april och fram till i mitten av maj kommer ”Sommarpraktik” att kontakta alla ungdomar som sökt. Då får du veta om du fått plats eller inte. Har du sökt och inte blivit kontaktad av oss senast den 20 maj ring oss då på 046-25 11 70.

9. När är praktikperioderna?

Period 1: 20 juni – 8 juli = 14 dagar
Period 2: 11 juli – 29 juli = 15 dagar
Period 3:  1 aug – 16 aug = 12 dagar

10. Kan jag praktisera mer än en period?

Nej, du får bara praktisera en period.

11. Hur många timmar får jag arbeta?

Du arbetar dagtid måndag – fredag, max 6 timmar/dag under en treveckorsperiod, se exakta antalet dagar per vecka under punkten 9. Lunchrast är inte inräknad i de 6 timmarna.

12. Får jag arbeta kvällar och helger?

Praktiken ska vara max 6 timmar på dagtid, kl 06.00 – 20.00, måndag-fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon extra semesterlön.

13. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som du som är under 18 år inte får lov att utföra, t. ex. stå i kassa i butik. Du har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att du som praktikant får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad du får och inte får lov att göra.

Mer information om arbetsmiljö finns att läsa i följande broschyrer: Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöarbete – lättläst, Minderårigas arbetsmlijö.

Vill du läsa mer gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats.

14. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?

Om du arbetar i verksamheter där barn och ungdomar vistas ska man lämna in ett Utdrag ur belastningsregistret. Framför allt gäller det förskola/fritidshem men även på badet, som frukostvärd och vaktmästerier. Beställ därför utdraget direkt om du valt något av dessa områden.

(Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något.)

15. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?

Utdrag ur belastningsregistret beställer du här! Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt förskola/fritids/bad/vaktmästeri eller frukostvärd i första eller andra hand, för att kunna gå ut i praktik. När du fått utdraget skicka eller lämna det omgående till Sommarpraktik så har du det klart ifall du får praktikplats.

Du skickar/lämnar in det till:
Staffanstorps kommun
Sommarpraktik
245 80 Staffanstorp
Besöksadress: Rådhuset

16. Vilken lön får jag?

Lönen för 2022 är 65 kronor per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får ingen lön om du är sjuk och hemma och inte heller vid obekväm arbetstid, därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag.

17. När betalas lönen ut?

Utbetalningen av lön görs den 27 augusti för period 1 och 2 och senast den 27 september för period 3.

Detta under förutsättning att de blanketter och tidrapporten lämnats in i tid och varit korrekt ifyllda.

 • Tidrapport (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) rätt ifylld.
 • Blanketten Anmälan om lönekonto är lämnad till banken
 • Blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag

Vi beviljar inte förskottsutbetalning.

18. Hur betalas lönen ut?

Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten Anmälan om lönekonto och lämnar in den till banken.

Du kan inte få din lön utbetald på någon annans konto än ditt eget, inte heller på någon av dina föräldrars konto.

19. Ska jag betala skatt på min lön?

Du som arbetar genom Sommarpraktik betalar ingen skatt på din lön om du inte har andra inkomster över 20 135 kr (totalt 2021). För att inga avdrag ska göras måste intyg för utbetalning av Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag  lämnas in tillsammans med anmälan om lönekonto.

Om du inte lämnar in intyget i tid, dras cirka 30 procent från lönen i skatt. Du får då tillbaka detta vid nästa års skatteåterbäring.

För dig som ska jämka, det vill säga kommer att ha inkomster som överstiger 20 135 kr (2021) under året, måste blanketten ansökan — Ändrad beräkning fyllas i och lämnas in. Blanketten kan också laddas ned från Skatteverkets webbplats. Beslutet från Skatteverket skickas hem till dig. Du lämnar in det till Sommarpraktiken senast 5 april.

20. Är jag försäkrad när jag arbetar?

Du har olycksfallsförsäkring genom Staffanstorps kommuns skolförsäkring. Försäkringen gäller under arbetsdagen och direktfärd till och från arbetet. Staffanstorps kommun har även en ansvarsförsäkring om du orsakar någon skada på arbetsplatsen.

21. Ska jag arbeta på midsommarafton?

Midsommarafton räknas som en helgdag. Därför arbetar du inte och får inte någon lön denna dag.

22. Hur gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och stannar hemma måste du tala om det för din handledare direkt. Du får endast lön de dagar som du arbetar. Någon sjukersättning utgår inte. Sjukfrånvaron skrivs in av din handledare i tidrapporten.

23. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?

Det är upp till din handledare att godkänna om du behöver var ledig. Det finns ingen möjlighet att arbeta in förlorad tid. Du ersätts endast för de dagar du arbetat. Frånvaron skrivs in i tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

24. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?

En arbetsplats kräver av dig att du aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter din praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med ”Sommarpraktik” avbryta praktiken. Även du som praktikant har rätt till en bra period och skulle det inte fungera så tar du kontakt med oss på ”Sommarpraktik”, telefon 046-251170.

25. Vem ska ha tidrapporten?

Tidrapporten ska fyllas i och undertecknas av handledaren eller annan ansvarig person på din praktikplats och sedan lämnas till dig. Du lämnar in den på rådhuset sista arbetsdagen eller veckan efter. Har du inte möjlighet att komma då så går det bra att skicka den per post till Sommarpraktik, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp eller maila den till sommarpraktik@staffanstorp.se. Tänk på att både du och handledaren ska skriva under den innan den lämnas in. Detta är mycket viktigt för att du ska få ut din lön!

26. Kan jag få reseersättning?

Nej, det finns ingen möjlighet att få ersättning för resor.

Hoppa till navigering