Information till ungdomar

Sommarpraktik Tirup 2012 Foto: Michael Larsson

För dig som vill söka ”Sommarpraktik 2016”

Ansökan om sommarpraktik 2016. 

Viktiga tider:

 • 1 mars    Ansökningen öppnar
 • 31 mars  Ansökningen stänger
 • 15 april   Sista dag för kompletteringar av bilagor (Ansökan och bilagor som inte är kompletta och inlämnade senast den 15 april kommer att avslås. OBS! Ingen påminnelse skickas ut.)
 • 4 maj      Bekräftelse av praktikplatser börjar skickas ut
 • 16 maj    Har du inte fått besked nu, kontakta oss på Sommarpraktik 2016.
 • 13 juni    Första sommarpraktikperioden börjar
 • 4 juli       Andra sommarpraktikperioden börjar
 • 25 juli     Tredje sommarpraktikperioden börjar
 • 26 augusti    Löneutbetalning för alla som har lämnat in korrekta uppgifter (gäller alla tre perioderna).

 

När du skickar/lämnar in ansökan ska även nedanstående blanketter lämnas till oss på Sommarpraktik 2016:

Sommarpraktik 2016 är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 2000 och ungdomar födda 1999-1998 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 1997-1999.

Ansökan är nu stängd.

Sommarpraktik under tre perioder

Sommaren är uppdelad i tre perioder om tre veckor: Du praktiserar måndag – fredag utom i första perioden då midsommarafton, som är en röd dag infaller på fredagen den 24 juni.

Period 1: 13 juni – 1 juli = 14 dagar
Period 2: 4 juli – 22 juli = 15 dagar
Period 3: 25 juli – 12 aug = 15 dagar

”Sommarpraktik 2016” har praktikplatser inom olika arbetsområden både på kommunala och privata arbetsplatser.

Du får ersättning från Staffanstorps kommun (nedan kallad lön) när du praktiserar genom ”Sommarpraktik 2016”. Läs mer om Lön och skatt.

Du kan under tre veckor praktisera sex timmar om dagen totalt 90 timmar utom i första perioden då du praktiserar 84 timmar. Vill du veta mer om vad som gäller om Arbetsmiljö och arbetstidsregler läs mer här.

Läs mer under Frågor och svar. Hittar du inte den information du söker kan du skicka ett mejl till oss.

Praktikplatser

* Innebär att du måste ansöka om utdrag ur belastningsregistret.

Barnomsorg:*

Du får följa det dagliga arbetet på förskola eller fritidshem. Den viktigaste delen är att du ska umgås med barnen, leka, läsa böcker, pyssla, städa och spela enklare spel. Platser finns både inom de kommunala och privata förskolorna/fritidshemmen.

Vaktmästeri/trädgård/Bråhögsbadet: *

Platser inom dessa områden kan vara förlagda till skolor eller privata företag. Det kan innebära allt ifrån målning, lättare träarbete, till att flytta möbler och byta lampor.

Restaurang/Café:

Du får följa det dagliga arbetet i en restaurang eller café. Det innebär att du får hjälpa till med allt från att plocka disk, städa, duka av, torka bord till att förbereda matlagningen.

Vård/omsorg:

Vård/omsorg har platser på äldreboenden och inom hemsjukvården, där du får följa deras dagliga verksamhet. De vårdtagare man möter på boenden inom hemtjänsten och i daglig verksamhet är oftast äldre men det kan även vara människor i andra åldrar med funktionshinder.

Tillverkning/Produktion/Hantverk och Lager:

Kan vara enklare lagerarbeten, monteringsarbeten, städning, tvätt eller plocka ihop beställningar.

Butik/dagligvaror: Du följer dagligt arbete i en affär, exempelvis upplockning av varor på hyllor och städning mm. Ej kassaarbete.

Sommarpraktik 2012 ICA Foto: Michael Larsson

Viktigt för dig som vill söka Förskola/fritidshem/vaktmästeri/bad!

Sedan 2009 gäller för alla som ska praktisera inom områden där man kommer i kontakt med barn, måste man lämna ett Utdrag ur polisens belastningsregister till arbetsgivaren, i detta fall Staffanstorps kommun.

Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något. Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt ovanstående i första eller andra hand. Så du har det klart ifall du får praktikplats.

Du skickar/lämnar det till:
Staffanstorps kommun
Sommarpraktik 2016
245 80 Staffanstorp

Besöksadress: Rådhuset

Svaret från Polisen ska vara oss tillhanda senast den 15 april.

Lön och skatt

Praktiklönen betalas ut av Staffanstorps kommun. För att vi ska kunna betala ut din lön ska ett antal blanketter fyllas i. Blanketterna Anmälan om lönekonto, och Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in på Rådhuset i Staffanstorp senast den 15 april. Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) lämnas ifylld sista arbetsdagen.

För att få ut din lön krävs att dessa blanketter är korrekt ifyllda och inlämnade i tid.

Lön får du för varje arbetad timme. Lönen baseras på 6 timmars arbetsdag och max 90 timmar/period. Undantaget första perioden då midsommarafton, som är en röd dag, infaller fredagen den 24 juni. Denna period kan man maximalt få lön för 84 timmar.

Lönen för 2016 är 60 kr per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får inte lön eller sjukersättning om du stannar hemma. Ingen extra lön utgår vid obekväm arbetstid därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag kl.6.00 – 20.00. För övrigt följer du arbetsplatsens arbetstider.

Utbetalningen av lön görs den 26 augusti.

Utbetalning sker under förutsättning att blanketterna Anmälan om lönekonto, Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) och Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag har lämnats in och är rätt ifyllda. OBS! Inga förskottsutbetalningar görs.

Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du lämnar in information var din ersättning ska betalas ut.

Du kan inte få lönen insatt på dina föräldrars konto.

Skatt

Skattebefrielse/avdrag. De allra flesta som arbetar genom ”Sommarpraktik 2016” betalar ingen skatt på sin lön. Detta för att du inte har en beräknad årsinkomst över 18 739 kronor (2016). För att lönekontoret inte ska göra något skatteavdrag måste Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in till oss på Sommarpraktik 2016.

Om du inte lämnar in en skatteblankett kommer lönekontoret automatiskt att göra ett avdrag på ca 30 % från din ersättning. Skatten får du sedan tillbaka vid nästa års skatteåterbäring.

Du som har andra inkomster, och vet med dig att du kommer att tjäna mer än 18 739 kronor (2016) under året, ska fylla i och skicka Ansökan – Ändrad beräkning Skolungdom och studerande till Skatteverket. Skatteverkets beslut lämnar du in så fort du har fått ditt anställningsavtal. Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) och lämnas in på avslutningsmötet.

Arbetsmiljö och arbetstidsregler

Arbetsmiljö

Som praktikant har du, precis som dina arbetskamrater rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Som praktikant är det viktigt att du får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Som praktikant, har du, precis som dina arbetskamrater också skyldigheter. Du ska göra det du blir ombedd att göra, håll dina arbetstider och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska kolla med din handledare om det är möjligt att vara ledig – innan du har planerat något. Omgående eller senast när du skulle börjat, ringa din handledare om du är sjuk. Du ska inte säga eller skriva något som skadar arbetsplatsen, gäller även på sociala medier. Glöm inte att följa regler och skyddsföreskrifter och klä dig passande för arbetet – kepsar och mobilkommunicerande är ingen rättighet.

Skulle du råka skada dig på din praktikplats ska du anmäla detta omgående till din handledare.

Arbetstidsregler

Du kan endast arbeta en treveckorsperiod. Arbetet ska vara på dagtid kl.6.00-20.00, måndag – fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon semesterersättning. Eftersom midsommarafton är en röd dag, ska du inte arbeta den dagen. Därför har du som arbetar i första perioden lön för en dag mindre.

Under din sommarpraktikperiod får du arbeta max 30 timmar per vecka. Det är inte tillåtet att arbeta fler timmar på din praktikarbetsplats och det är inte heller tillåtet att arbeta på annan arbetsplats under denna period. Under din praktikperiod får du arbeta maximalt 6 timmar per dag, efter maximalt 4,5 timmar måste du hålla lunchrast – det är inte tillåtet att arbeta in rasten. Det finns arbetsplatser där annan arbetstid kan förekomma, detta gäller enbart om det förankrats och skriftligen godkänts av Sommarpraktik 2016.

Vill du läsa mer om arbetsmiljö och arbetstidsregler för din åldersgrupp läs i Så får barn och ungdomar arbetaArbetsmiljöarbete -lättläst och Minderårigas arbetsmiljö.

Tips och råd inför praktikstart!

En praktikplats är en chans att få en erfarenhet och knyta kontakter inom arbetslivet. Staffanstorps kommun som arbetsgivare och arbetsplatsen som tar emot dig, förväntar sig av dig att du ska delta aktivt i verksamheten annars kan praktiken komma att avbrytas!

Vad beror på mig för att få en bra praktik?

Tänk på att ha en positiv attityd och var inte rädd för att fråga. Ta initiativ, passa tider och låt mobilen vara avslagen. Ta chansen till en rolig period med dina nya arbetskamrater!

Varje arbetsplats har en handledare som tar hand om dig under din praktik.

Innan du börjar din praktik ska du ta reda på följande:

 • När ska du komma första dagen?
 • Var ligger din arbetsplats?
 • Vilka är dina arbetsuppgifter?
 • Vilka kläder är bra att ha?
 • Ska man ha inneskor?
 • Vilka är dina arbetstider?
 • Ska du ha med dig egen mat?
 • Något annat särskilt du ska tänka på?
 • Kontaktuppgifter till din arbetsplats finns på ditt anställningsavtal, ta reda på om dessa stämmer.
 • Planera själv hur du ska ta dig till din arbetsplats och hur lång tid det kan ta.

Det utgår ingen ersättning för resor.

Du som får en plats inom förskola/fritidshem/café/vaktmästeri/bad måste ha skickat in ett Utdrag ur belastningsregistret. Detta ska skickas in senast den 15 april till Sommarpraktiken 2016.

Vanliga frågor och svar

 1. Vem samordnar Sommarpraktik 2016?
 2. Vad innebär praktik?
 3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik 2016?
 4. För sent inlämnad ansökan?
 5. Hur fördelas praktikplatserna?
 6. Om jag tackar nej till en plats?
 7. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?
 8. När och hur får jag besked?
 9. När är praktikperioderna?
 10. Kan jag praktisera mer än en period?
 11. Hur många timmar får jag arbeta?
 12. Får jag arbeta kvällar och helger?
 13. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?
 14. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?
 15. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?
 16. Vilken lön får jag?
 17. När betalas lönen ut?
 18. Hur betalas lönen ut?
 19. Ska jag betala skatt på min lön?
 20. Är jag försäkrad när jag arbetar?
 21. Ska jag arbeta på midsommarafton?
 22. Hur gör jag om jag blir sjuk?
 23. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?
 24. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?
 25. Vem ska ha tidrapporten?
 26. Kan jag få reseersättning?

 

1.Vem samordnar Sommarpraktik 2016?

Sommarpraktik 2016 anordnas av Staffanstorps kommun.

2. Vad innebär praktik?

Att praktisera genom ”Sommarpraktik 2016” innebär att du som ungdom aktivt ska delta i verksamhetens arbetsuppgifter under handledning. Syftet med praktiken är att du ska få en uppfattning om arbetslivets innehåll och få möjlighet att knyta kontakter. Du ska inte ersätta befintlig personal och inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av dig. Du har också rätt till en introduktion på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen kräver av dig som praktikant att du deltar aktivt i verksamheten, att du passar tider, och att du kontaktar arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav tar arbetsplatsen kontakt med oss som arbetar med ”Sommarpraktik 2016” och du kan tvingas avbryta din praktik.

3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik 2016?

Sommarpraktik 2016 är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 2000 och ungdomar födda 1999-1998 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 1997-1999.

Du ansöker om Sommarpraktik 2016 här.

Du laddar ned blanketterna via Staffanstorp kommuns webbplats mellan 1 mars – 31 mars 2016. Blanketter för kontouppgifter, skattejämkning och utdrag från belastningsregistret kan också hämtas på Rådhuset i Staffanstorp och på biblioteket i Hjärup.

4. För sent inlämnad ansökan?

Du måste ansöka i tid det vill säga senast den 31 mars för att få chans till Sommarpraktikplats! Försent inlämnad ansökan kommer inte att behandlas.

5. Hur fördelas praktikplatserna?

Vi som arbetar med ”Sommarpraktik 2016” matchar alla praktikplatser. Det är dina val av praktikområde, samt period/er som utgör grunden för en matchning till en praktikplats. Observera att alla ungdomar som söker inte kommer att kunna få en praktikplats. Vi kan inte heller garantera att du får praktik inom valt praktikområde, period eller intresse utan ansökan ska mer ses som önskemål.

Du har större chans till praktikplats om du kryssar i flera perioder och väljer arbetsområden som det finns många platser inom, exempelvis förskola/fritidshem.

6. Om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till en praktikplats får du inte möjlighet till en annan plats.

7. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?

Nej! Det enda du kan ändra är dina kontaktuppgifter. Detta gör du genom att skicka e-post till ”Sommarpraktik 2016”. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter inklusive mobilnummer för att vi eller arbetsplatsen ska kunna kontakta dig samt för att kunna betala ut lönen.

8. När och hur får jag besked?

Från april och fram till i mitten av maj kommer ”Sommarpraktik 2016” att kontakta alla ungdomar som sökt. Då får du veta om du fått plats eller inte. Har du sökt och inte blivit kontaktad av oss senast den 16 maj ring oss då på 046-25 11 70.

9. När är praktikperioderna?

Period 1: 13 juni – 1 juli = 14 dagar
Period 2: 4 juli – 22 juli = 15 dagar
Period 3: 25 juli – 12 aug = 15 dagar

10. Kan jag praktisera mer än en period?

Nej, du får bara praktisera en period.

11. Hur många timmar får jag arbeta?

Du arbetar dagtid måndag – fredag, 6 timmar/dag under en treveckorsperiod. Lunchrast är inte inräknad i de 6 timmarna.

Du kan inte få betalt för mer än maximalt 90 timmar i Period 2 och 3, respektive 84 timmar i Period 1 (midsommarafton är en röd dag och faller ifrån).

12. Får jag arbeta kvällar och helger?

Praktiken ska vara 6 timmar på dagtid, 06.00 – 20.00, måndag-fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon extra semesterlön.

13. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som du som är under 18 år inte får lov att utföra, t. ex. stå i kassa i butik. Du har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att du som praktikant får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad du får och inte får lov att göra.

Mer information om arbetsmiljö finns att läsa i följande broschyrer: Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöarbete – lättläst, Minderårigas arbetsmlijö.

Vill du läsa mer gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats.

14. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?

Om du arbetar i verksamheter där barn och ungdomar vistas ska man lämna in ett Utdrag ur belastningsregistret. Framför allt gäller det förskola/fritidshem men även på badet, som frukostvärd och vaktmästerier. Beställ därför utdraget direkt om du valt något av dessa områden.

(Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något.)

15. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?

Utdrag belastningsregistret beställer du här! Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt förskola/fritids/bad/vaktmästeri eller frukostvärd i första eller andra hand, för att kunna gå ut i praktik. När du fått utdraget skicka eller lämna det omgående till Sommarpraktik 2016.

Så har du det klart ifall du får praktikplats.

Du skickar/lämnar in det till:
Staffanstorps kommun
Sommarpraktik 2016
245 80 Staffanstorp
Besöksadress: Rådhuset

Svaret från Polisen skall vara oss tillhanda senat den 15 april.

16. Vilken lön får jag?

Lönen för 2016 är 60 kr per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får ingen lön om du är sjuk och hemma och inte heller vid obekväm arbetstid, därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag.

17. När betalas lönen ut?

Utbetalningen av lön görs den 26 augusti.

Detta under förutsättning att de blanketter och tidrapporten lämnats in i tid och varit korrekt ifyllda.

Förskottsutbetalning beviljas inte!

18. Hur betalas lönen ut?

Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten Anmälan om lönekonto och lämnar in den tillsammans med din ansökan.

Du kan inte få din lön utbetald på någon annans konto än ditt eget, inte heller på någon av dina föräldrars konto.

19. Ska jag betala skatt på min lön?

Du som arbetar genom ”Sommarpraktik 2016” betalar ingen skatt på din lön om du inte har andra inkomster (över 18 739 totalt 2016). För att inga avdrag ska göras måste Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in tillsammans med Anmälan om lönekonto.

Om du inte lämnar in intyget i tid, dras ca 30 % från lönen i skatt. Du får då tillbaka detta vid nästa års skatteåterbäring.

För dig som ska jämka, dvs. kommer att ha inkomster som överstiger 18 739 kr (2016) under året, måste blanketten Ansökan — Ändrad beräkning fyllas i och lämnas in. Blanketten kan också laddas ned från Skatteverkets hemsida. Beslutet från Skatteverket skickas hem till dig. Du lämnar in det tillsammans med Anmälan om lönekonto.

20. Är jag försäkrad när jag arbetar?

Du har olycksfallsförsäkring genom Staffanstorps kommuns skolförsäkring. Försäkringen gäller under arbetsdagen och direktfärd till och från arbetet. Staffanstorps kommun har även en ansvarsförsäkring om du orsakar någon skada på arbetsplatsen.

21. Ska jag arbeta på midsommarafton?

Midsommarafton räknas som en helgdag. Därför arbetar du inte och får inte någon lön denna dag.

22. Hur gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och stannar hemma måste du tala om det för din handledare direkt. Du får endast lön de dagar som du arbetar. Någon sjukersättning utgår inte. Sjukfrånvaron skrivs in av din handledare i Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

23. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?

Det är upp till din handledare att godkänna om du behöver var ledig. Det finns ingen möjlighet att arbeta in förlorad tid. Du ersätts endast för de dagar du arbetat. Frånvaron skrivs in i Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

24. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?

En arbetsplats kräver av dig att du aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter din praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med ”Sommarpraktik 2016” avbryta praktiken. Även du som praktikant har rätt till en bra period och skulle det inte fungera så tar du kontakt med oss på ”Sommarpraktik 2016”, telefon 046-251170.

25. Vem ska ha tidrapporten?

Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) ska fyllas i och undertecknas av handledaren eller annan ansvarig person på din praktikplats och sedan lämnas till dig. Du lämnar in den på Rådhuset eller på Hjärupslundsskolan sista arbetsdagen. Detta är mycket viktigt för att du ska få ut din lön!

26. Kan jag få reseersättning?

Nej, det finns ingen möjlighet att få ersättning för resor.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

4 kommentarer till Information till ungdomar

 1. Det är konstigt att man inte får ersättning för resa när man har 3,5 mil fram och tillbaka till sitt sommarjobb och som inte ligger i Staffanstorps kommun.

  1. Hej Mia!
   Vi tillämpar samma regler som för arbetslivet i stort, det vill säga att man betalar sin resor till och från arbetet själv. Vi har sommarpraktikplatser i flera av våra kranskommuner och det gäller samma regler för alla. Det skulle också vara ohållbart att dra en gräns för var man skulle få ersättning för resor till och från sommarpraktiken.
   Hälsningar
   Michael Larsson, arbetsmarknadshandläggare, Staffanstorps kommun

 2. Hur gör man om man vill söka egen sommarpraktikplats?
  Det står att man ska se Privata företag (hittar ingen sådan rubrik).
  Sen står det att man ska hämta en blankett på biblioteket i Hjärup, men de hade bara de andra tre papperna som även finns som länkar här på sidan. Varför finns inte den blanketten här att printa ut?

 3. Hej, jag undrar när det kommer ut information om sommarpraktik 2016, tack


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »