Avfallstransport

Avfallsbil Foto: Pip Wilson By: flickr.com

Det finns många regler som gäller för transport av avfall och farligt avfall, både avfallsförordningen, reglerna för transport av farligt gods och i en del fall även annan lagstiftning.

Transport av avfall

För att få transportera avfall yrkesmässigt krävs att man antingen har tillstånd till transport av avfall eller att man har gjort en anmälan om transport av avfall. Anmälningar och tillståndsansökningar

Alla anmälningar och ansökningar görs på särskilda blanketter som sedan lämnas till länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. För verksamheter i Skåne skickas ansökan till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på Länsstyrelsen i Skåne Läns webbplats>>

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Hoppa till navigering