Fyrverkerier

Fyrverkerier. Foto: Darryl Kenyon by flickr.com

Om du vill sälja fyrverkerier behöver du ett tillstånd. Ett tillstånd kan du få om du lämnar in en ansökan.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utfärdar tillstånden för både Lomma och Staffanstorps kom­muner.

När krävs tillstånd?

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att förestån­darna genomgått lämplig utbildning m.m. Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Vad kostar tillståndet?

Typ av tillstånd Nytt tillstånd Förnyat tillstånd
Fyrverkeriförsäljning  5 420 kr 5 018 kr
Godkännande av föreståndare 1 204 kr 1 204 kr
Förvaring av explosiv vara, mindre än 60 kg 4 617 kr 4 215 kr
Förvaring av explosiv vara, 60 kg eller mer 7 026 kr 5 420 kr

För komplicerade eller särskilt tidskrävande ärenden, eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan ska individuell tidsberäkning tillämpas.  Avgifterna baseras på en handläggningstid för varje ärende multiplicerad med en timavgift på 803 kr.

Vilka regler gäller för hantering?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för han­tering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats.

Hoppa till navigering