Fyrverkerier

Fyrverkerier. Foto: Darryl Kenyon by flickr.com

Om du vill sälja fyrverkerier behöver du ett tillstånd. Ett tillstånd kan du få om du lämnar in en ansökan.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utfärdar tillstånden för både Lomma och Staffanstorps kom­muner.

När krävs tillstånd?

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att förestån­darna genomgått lämplig utbildning m.m. Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Vad kostar tillståndet?

Typ av tillstånd Nytt tillstånd Förnyat tillstånd
Fyrverkeriförsäljning  5 420 kr 5 018 kr
Godkännande av föreståndare 1 204 kr 1 204 kr
Förvaring av explosiv vara, mindre än 60 kg 4 617 kr 4 215 kr
Förvaring av explosiv vara, 60 kg eller mer 7 026 kr 5 420 kr

För komplicerade eller särskilt tidskrävande ärenden, eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan ska individuell tidsberäkning tillämpas.  Avgifterna baseras på en handläggningstid för varje ärende multiplicerad med en timavgift på 803 kr.

Vilka regler gäller för hantering?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för han­tering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

5 kommentarer till Fyrverkerier

 1. En väldigt bra artikel i Sydsvenskan som kanske kan inspirera Staffanstorps kommun.
  Ge inga tillstånd till försäljning inom kommunens gräns och rekommendera invånarna att kolla på ljusshowen istället för att själv smälla.
  https://www.sydsvenskan.se/2017-12-26/kommuner-byter-raketer-mot-laser–for-djuren

  Mindre miljöförstörelse, mindre nedskräpning, mindre skadade till akuten, inga rädda djur och skotträdda människor. Bara positivt!!

 2. Jag tycker det hade varit bäst om kommunen anordnar ett stort fint fyrverkeri på torget med en nykter utbildad pyrotekniker så behöver inte alla skjuta runt om i hela byn. Det minskar skaderisken för alla och vi slipper ha rester av raketer överallt. Ja, det kostar en slant men det blir samtidigt en folkfest och trycket på akuten kanske minskar rejält.

 3. Förra året sålde man fyrverkerier på ICA’s/Bråhögsplatsens parkering. Eftersom vi på ICA, efter våra kunders önskemål, inte på många år längre säljer dessa pjäser är det givetvis inte lämpligt att någon annan gör det utanför butiken. Hur kan man stoppa en eventuell fortsättning av denna försäljning?

  Lars Roslund, ICA Supermarket, Staffanstorp

  1. Hej!
   Markägaren (kommunen) har gett försäljarna tillstånd att stå på deras mark/parkeringen.
   Jag tycker du ska prata med någon på tekniska enheten.

   Jag ger tillstånd för själva försäljningen, att den kan utföras säkert och att försäljarna har rätt utbildning m.m.

   Mvh Nils Persson
   Räddningstjänsten Lomma- Staffanstorp

  2. Gällande försäljningen på allmän plats (kommunens mark) så har kommunen en torghandelsstadga som reglerar detta. I denna finns inga restriktioner för försäljning av fyrverkerier.

   Om du tycker att Staffanstorps kommun inte ska upplåta mark för försäljning av till exempel fyrverkerier bör du lämna in ett medborgarförslag om detta till politikerna. Att lämna in ett medborgarförslag är det enklaste sättet för invånarna att påverka politiken. Det gör du här>>

   Med vänlig hälsning
   Peter Norlander, Teknisk chef