Hälsoskydd

Tatuerare. Foto: Mbragion via Pixabay

Hälsoskydd

Innan du startar verksamheter av olika slag bör du kontakta miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten påbörjas, då det i vissa fall krävs en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller till exempel:

  • Om du ska driva en yrkesmässig verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpellblad, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande (t.ex. fotvård, piercing, tatuering)
  • Om du ska driftsätta lokaler för skola, förskola, öppen förskola, fritidshem eller liknande.
  • Om du ska driva bassängbad för allmänheten eller som ska används av många människor.

Anmälan ska göras i god tid så att nämnden hinner behandla ärendet, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Ibland måste vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder vidtagas för att undvika störningar för människor och miljö. Observera att du riskerar att få betala miljösanktionsavgift om du startar en verksamhet utan att ha anmält det.

För mer information kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36

Hoppa till navigering