Hälsoskydd

Tatuerare. Foto: Mbragion via Pixabay

Innan du startar verksamheter av olika slag bör du kontakta miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten påbörjas, då det i vissa fall krävs en anmälan till stadsbyggnadsnämnden.

Detta gäller till exempel:

  • Om du ska driva en yrkesmässig verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpellblad, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande (t.ex. fotvård, piercing, tatuering)
  • Om du ska driftsätta lokaler för skola, förskola, öppen förskola, fritidshem eller liknande.
  • Om du ska driva bassängbad för allmänheten eller som ska används av många människor.

Anmälan ska göras i god tid så att nämnden hinner behandla ärendet, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Ibland måste vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder vidtagas för att undvika störningar för människor och miljö. Observera att du riskerar att få betala miljösanktionsavgift om du startar en verksamhet utan att ha anmält det.

Nya regler från den 1 juli 2021

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021.

I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Ändringen i 38 § gör att anmälningsplikten kommer att omfatta fler verksamheter än tidigare.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga
Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Befintliga verksamheter som blir anmälningspliktiga
Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till stadsbyggnadsnämnden.

Verksamheter som hamnar under IVO:s tillsyn
Verksamheter som omfattas av lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO från och med 1 juli 2021.

Mer information finns att hitta på IVOs webbplats https://ivo.se/estetiskabehandlingar
samt på Socialstyrelsens webbplats
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd-och-estetiska-behandlingar/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/

För mer information kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38

Hoppa till navigering