Livsmedel

Registrering av livsmedelsanläggning. Foto: Margaret Åkesson

Varje företag eller verksamhet som, med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med produktion, bearbetning, försäljning eller distribution av livsmedel definieras som ett livsmedelsföretag.

Krav på registrering eller godkännande av verksamheter

De flesta livsmedelsverksamheterna i kommunen ska registreras, vilket är ett enkel förfarande. Detta innebär att det kan gå snabbt för dig som företagare att komma igång. Två veckor efter att du lämnat in din anmälan om registrering får du starta din verksamhet, om inte miljöenheten meddelat något annat innan dess.

Animalieanläggningar (slakterier, styckningsanläggningar, fiskanläggningar, mejerier med flera) ska istället godkännas. Ska du starta eller ta över en animalieanläggning måste du vänta på att anläggningen godkänns.

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav. Vid det första besöket efter anmälan om registrering kontrolleras hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet i lokalen är och hur företagets egenkontrollprogram har utformats. Kontrollen kan leda till att livsmedelsföretagaren måste åtgärda eventuella brister som upptäcks. Om bristerna inte åtgärdas kan det leda till begränsningar i verksamheten eller till ett förbud.

Livsmedelsföretagets egenkontroll

Företagets ansvar att producera, servera och sälja säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Med en genomtänkt egenkontroll kan du garantera säkra livsmedel i din verksamhet. För många olika typer av verksamheter finns det idag väl utarbetade branschriktlinjer.

Riskklassificering och kontroll av livsmedelsföretag

Alla livsmedelsföretag betalar en avgift för den offentliga kontrollen. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. Extra kontroller och provtagningar som måste göras på grund av brister i verksamheten, debiteras utöver kontrollavgiften. Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket.

Kontrollmyndighet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden registrerar och godkänner livsmedelsföretag, utövar kontroll och verkar för god hygien i verksamheter med livsmedelshantering. Om du har frågor som gäller livsmedel, livsmedelsverksamhet eller vill anmäla att du blivit matförgiftad eller misstänker att en verksamhet har en bristfällig livsmedelshantering kan du kontakta Miljöenheten.

Du kan läsa om lagar, regler och branschriktlinjer på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se

Anmälan eller ansökan om att starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag görs till Miljöenheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för registrering alternativt godkännande av livsmedelsföretag. Avgiften för registrering motsvarar en timmes handläggning. Timavgiften är 880 kr.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38.

Blankett:

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »