Köldmedia

Frys. Foto: Dev via Unsplash

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Om du äger en utrustning med köldmedier av typen HCFC eller HFC har du ett antal skyldigheter eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet så att mer UV-strålning når ner till jordytan.

Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser som ofta kallas F-gasförordningen och en svensk förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet reglerar hur köldmedier ska användas och hanteras.

Operatören ska underrätta miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan installation av utrustning/aggregat som innehåller minst 10 kg F-gaser. Om en utrustning skrotas ska detta anmälas senast den 31 mars efterföljande år.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör informeras när en rapporteringspliktig anläggning byter verksamhetsutövare.

Läckagekontroll

En anläggning med köldmedier som utgörs av CFC, haloner, HCFC och HFC ska kontrolleras olika ofta beroende på mängden köldmedium.

 • Med mindre än 3 kg köldmedium krävs ingen återkommande kontroll
 • Vid 3-30 kg köldmedium ska utrustningen kontrolleras minst var tolfte månad
 • Vid 30-300 kg köldmedium ska utrustningen kontrolleras minst var sjätte månad
 • Vid mer än 300 kg köldmedium ska utrustningen kontrolleras minst var tredje månad och dessutom ska det installeras ett kontrollsystem för läckage som också ska kontrolleras regelbundet.

Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast den 31 mars efterföljande år om det finns 10 kg köldmedier eller mer vid anläggningen.

Läckagekontroll och certifiering

Om du utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation och service och underhåll ska du vara personcertifierad.

Ett personcertifikat kan du få när du genomgått en examination med både teoretiska och praktiska moment.

Om ditt företag installerar eller utför service och underhåll ska det också vara certifierat. Certifieringen innebär att företaget bland annat visar att man har tillräckligt antal certifierade personer i förhållande till sin förväntade verksamhet och att det finns nödvändiga verktyg och rutiner för personalen.

Vilka kunskaper och färdigheter som krävs för certifiering av personer och företag framgår av en bilaga till kommissionens förordning 303/2008 om certifiering för kyl- och värmeutrustning.

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag inom kylområdet.

Överträdelser

Vid överträdelse är nämnden i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

 

Mer information om köldmedia finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vid frågor om kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »