Cistern

Cistern. Foto: Simone Hutsch via Unsplash

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner/oljetankar kontrolleras regelbundet. Vid ett utsläpp kan mark, vatten, växter och djur skadas och det är du som innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering, vilket kan innebära stora kostnader. Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt är du skyldig att informera miljöenheten om detta. Vill du veta mer kan du läsa Information om cisterner.

Informationsplikt och besiktning

I god tid före installation av cistern ska du informera om detta på blanketten Anmälan om installation av cistern som lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Informationsplikten gäller inte för cisterner som installeras inomhus. Alla oljetankar ska besiktigas av ett ackrediterat kontrollföretag vart sjätte eller vart tolfte år. Hur ofta beror på om tanken är korrossionsskyddad eller inte. Oljetankar inom vattenskyddsområde ska besiktigas oftare. Efter genomförd besiktning skickar du som fastighetsägare eller innehavare in en kopia på besiktningsprotokollet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. På Swedacs hemsida kan du söka efter ackrediterade kontrollorgan.
Anmälan om avställning av cistern ska lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när en cistern tas ur bruk. Kopia på kontrollrapport/avställningsintyg ska bifogas till anmälan.

Miljösanktionsavgifter tas ut om du inte informerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid installation av en ny cistern eller vid utebliven installations- eller revisionskontroll.

Vid frågor kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Blanketter:  

Anmälan om installation av cistern

Anmälan om avställning av cistern

Hoppa till navigering