Serveringstillstånd

Foto: Alex Akopyan by: flickr.com

För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap, för servering året runt eller vid enstaka tillfälle. För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat:

 • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
 • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
 • att serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Den omedelbara tillsynen över restaurangernas alkoholservering med mera utövas i första hand av kommunen och polismyndigheten.

Ansökan

Det ställs olika krav beroende på serveringens inriktning och varaktighet. Utifrån det ska motsvarande ansökan fyllas i:

Normal handläggningstid från det att en komplett ansökan är inlämnad till beslut är 4-8 veckor. Med komplett ansökan avses att alla bilagor och nödvändig information har inkommit till kommunen.

Nedan kan man läsa övrig information:

Avgifter

Ansökningsavgiften är en avgift för den utredning som kommunen gör och måste därför betalas oavsett beslut eller om ansökan återtas. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Betalning sker till Staffanstorps kommun, bankgiro 281-1222 med meddelande ”SERVERING” följt av namnet på företaget/sällskapet/föreningen som avses.

Tillstånd Avgift kronor
Permanent tillstånd 4 000 kr
Utvidgade tillstånd 1 200 kr
Utökade serveringstider 1 200 kr
Tillfälliga tillstånd/allmänheten 1 200 kr
Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap 400 kr
Pausservering/allmänheten 400 kr

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten tillkommer även en fast årlig tillsynsavgift på 400 kr + en rörlig tillsynsavgift enligt nedan, beroende på omsättning.

Årsomsättning Avgift kronor
–  250.000 1 000 kr
250.001    –  500.000 2 000 kr
500.001    –  1.000.000 3 000 kr
1.000.001  –  2.000.000 4 000 kr
2.000.001  –  4.000.000 5 000 kr
4.000.001  –       – 6 000 kr

Kunskapsprovet

Sedan 2011 ska den som söker ett nytt serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd avlägga ett kunskapsprov. Det är de personer som har betydande inflytande i rörelsen som ska visa att de har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut och kunskapsfrågorna omfattar fyra områden;

 • alkoholpolitik
 • bestämmelser om servering
 • bestämmelser om tillsyn
 • bestämmelser om mat och utrustning.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser. För godkänt resultat måste sökanden uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för det skriftliga provet är högst 90 minuter. Sökanden ges möjlighet till två omprov. Provresultatet är giltigt i tre år.

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Om inte godkänt resultat uppnås på provet är detta grund för att avslå ansökan om tillstånd.

Ta med godkänd identitetshandling.

För att göra provet kontakta din handläggare och boka in tid.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vägledning till kunskapsprovet.

Serveringsansvarig

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serverings-ansvaret på din krog/tillställning med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunens alkoholhandläggare. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Den som är serveringsansvarig ska:

 • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
 • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
 • vara minst 20 år gammal

Tänk på att kommunen inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Folköl och tobak

Kommuner får ta ut en avgift för folkölstillsyn. Den som planerar att bedriva detaljhandel eller servering av öl ska anmäla detta i förväg hos kommunen där försäljningen ska ske. Detaljhandeln/serveringsstället har också en skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Kommunens uppgift i förhållande till ölförsäljningen är information, rådgivning och kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av egentillsynsprogrammet.

Socialnämnden har som tillsynsansvar att kontrollera att åldersgränsen, 18 år, för tobaksförsäljning efterlevs, kontroll av egentillsynsprogram, märkning av tobaksvaror, åldersskyltar och reklam, samt att styckvis försäljning av cigaretter inte förekommer. Den som planerar att börja sälja tobak ska anmäla detta hos kommunen där försäljningen ska ske.

Avgift

Tillsynsavgiften för att sälja folköl, tobak eller både och är 500 kr per år.

Anmälan om tobaksförsäljning, via E-Tjänster

Mer om tobak finns att läsa här.

Nikotinläkemedelshantering

Här kan du ladda ner en blankett, som läkemedelsverket tagit fram, för anmälan om försäljning av nikotinläkemedel. OBS! Ni måste logga in med hjälp av en e-legitimation. Blanketten för nerladdning.

Länk till nikotinläkemedelssidan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Serveringstillstånd

 1. Hej!

  Om man driver en frisersalong. Får man vid slutna, förbokade visningar/events, bjuda på vin utan att ta betalt för vinet?

  Mvh Max

  1. Hej Max!
   Jag jobbar som alkoholhandläggare i kommunen. Nej, det får man inte. Då måste du ansöka om ett särskilt serveringstillstånd för arrangemanget. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera detta vidare.

   Hälsningar Maria Leijgård, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »