Parkallén. Illustration:Katarina Jeraeus

Åretruntbyn – livskvalitet, varje dag

I nordöstra delen av populära Hjärup planeras och byggs just nu ca 500 bostäder, inom området ”Åretruntbyn”. Området ska utvecklas som en god livsmiljö som förutom ett blandat bostadsbestånd också lockar med en skola med tillhörande idrottshall, förskolor, en stor park, en idrottsanläggning och en livsmedelsbutik. Lägg till närheten till tågstation och pendelbusshållplats och det här blir ett område med mycket att erbjuda!

Läs mer »

Detaljplan för Hjärup nordost etapp 4 har vunnit laga kraft

Detaljplanen har antagits av Stadsbyggnadsnämnden den 11 september 2019 och vann laga kraft den 11 oktober 2019.

Läs mer »

Ett lyft för Hjärups park

Brofundamenten i kanten av dammen i den framtida Hjärups park har gapat tomma hela vintern, men i onsdags lyftes den 8 ton tunga träbron äntligen på plats.

Läs mer »

Planarbetet för Hjärup NO etapp 4 påbörjat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att uppdra på stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för en handelsetablering i den nordöstligaste delen av Hjärup – Hjärup No etapp 4.

Läs mer »

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 pågår 2015-12-14 — 2016-01-24. Den som har synpunkter på planförslaget kan senast den 24e januari 2016 framföra dessa skriftligen.

Läs mer »

Uppåkraskolan gläntar på dörren

Den nya Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup ska stå klar att ta emot elever hösten 2016, men redan nu börjar den ta form på riktigt. StaffanstorpsAktuellt har gläntat på dörren till de nya skolbyggnaderna.

Läs mer »

Full fart på bygget av Uppåkraskolan

Hösten 2016 ska Uppåkraskolan i Hjärup stå färdig för inflytt, men efter en intensiv sommar börjar byggnaderna redan nu ta form.

Läs mer »

Skolbarnen tog det historiska första spadtaget

Ett 40-tal skolbarn i Hjärup blev historiska när de på onsdagen glatt stormade en stor grushög och tog första spadtaget till den nya Uppåkraskolan.

Läs mer »