Full fart på bygget av Uppåkraskolan

Uppåkraskolan Foto: Anna Palm

Hösten 2016 ska Uppåkraskolan i Hjärup stå färdig för inflytt, men efter en intensiv sommar börjar byggnaderna redan nu ta form.

Under sommaren har väggarna till idrottshallen liksom skolans huvudbyggnad och norra flygeln rests. Om ytterligare två – tre veckor beräknas även väggarna till den södra flygeln stå på plats. Takstolarna som ska bära upp taket på skolbyggnaderna planeras levereras med start nästa vecka.

Uppförandet av byggnadskroppen som binder samman idrottshall och skolbyggnad ligger lite längre framåt i tiden. Anledningen till detta är att underlätta leveranser och framkomlighet till övriga delar av bygget.

Uppåkraskolan Illustration Licens: Arkitektgruppen

Uppåkraskolan kommer att bli ca 8700 kvm stor och vända sig till elever i förskoleklass upp till årskurs sex. Möjlighet finns att i framtiden, vid behov, utöka skolan med årskurs sju till nio.

I huvudbyggnaden och de två flyglarna i väster kommer bland annat klassrum och skolmatsal att finnas. Skolans huvudbyggnad och idrottshallen kommer att bindas samman av en byggnadskropp som huserar konferensrum, kafé, ytor för fritidsverksamhet och delar av idrottshallens åskådarläktare. Denna del kommer att kunna hållas öppen kvällstid och då nyttjas av ortens föreningsliv.